Nye forbundssekretærer i PF

Generalsekretær Per Erik Ommundsen

Generalsekretær Per Erik Ommundsen kan ønske to nye forbundssekretærer velkommen til forbundskontoret.

Espen Rekve Litlebø (PF Øst) og Jørgen Wågan Olsen (PF Nordland) har i dag takket ja til verv som forbundssekretærer i Politiets Fellesforbund. – Vi hadde mange svært kvalifiserte søkere og gjennomførte en grundig prosess, sier Per Erik Ommundsen, generalsekretær i Politiets Fellesforbund.

Generalsekretæren forteller at de nye forbundssekretærene måtte gjennom to intervjurunder og referansesjekk før de ble innstilt til forbundsstyret:

– Jeg har snakket med begge i dag, og både Espen og Jørgen har takket ja til vervet. Det er ekstra stort fokus på ny hovedtariffavtale i Politiets Fellesforbund for øyeblikket, og begge de nye forbundssekretærene er gode på tariff. På vegne av Politiets Fellesforbund vil jeg ønske dem hjertelig velkommen, sier Per Erik Ommundsen.

> Kontaktinformasjon til tillitsvalgte og ansatte ved forbundskontoret finner du her.