Temaområder

PF Sentralt (Forbundskontoret)

Gjerdrums vei 4, 0484 Oslo
E-post: pf@pf.no
Telefon: 23 16 31 00

Åpningstider sentralbord: 08:30 – 15:00
(Stengt mellom 11:00 – 11:30)

Fokusområde, Forbundskontoret

LEDELSE

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad

Forbundsleder
Unn-Alma Skatvold

Unn Alma Skatvold

Forbundsnestleder
Per Erik Ommundsen

Per Erik Ommundsen

Generalsekretær

Mediehenvendelser rettes til Hilde Nordlund på tlf.: 916 47 472 eller e-post: hilde@pf.no.

FORBUNDSSEKRETÆRER

Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef
Anna Sollien

Anna Sollien

Forbundssekretær
Liv Ova Graham

Liv Ova Graham

Forbundssekretær
Dag Arne Thoresen

Dag Arne Thoresen

Analytiker
Morten Mossin

Morten Alexander Mossin

Politisk rådgiver

UTVALGSLEDERE

Lars Reiersen

Lars Reiersen

Leder PFPL
Vegar Monsvoll

Vegar Monsvoll

Leder Sivilutvalget
Linda (Placeholder)

Rikke Stefanie Hallgren

Leder likestillings- og mangfoldsutvalget

KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN

Hilde Nordlund

Hilde Nordlund

Teamleder Kommunikasjon
Morten Hoylo

Morten Høylo

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør
Nessim Ghouas

Nessim Ghouas

Kommunikasjonsrådgiver

ØKONOMIAVDELINGEN

Line Cecilie Thode

Line Nordheim Thode

Teamleder Økonomi
Unn Sissel Hanssen

Unn-Sissel Hanssen

Regnskapsmedarbeider
Elin Jensen

Elin Jensen

Regnskapsmedarbeider

ADMINISTRASJON

Annbjorg Asphaug

Annbjørg Asphaug

Teamleder / Arkiv- og systemansvarlig
Inger Lise Rovig

Inger-Lise Røvig

Kontormedarbeider
Hanne Nilsen

Hanne Nilsen

IKT-ansvarlig

MARKEDSANSVARLIG

Heidi Bjorkedal

Heidi Bjørkedal

Markedsansvarlig

KURS OG MEDLEMSREGISTER

Susanne Wathne

Susanne Wathne

Kurs- og medlemsregisteransvarlig
Erlend Langeland

Erlend Skeie Langeland

Medlemsoppfølging og kurs