Temaområder

PF Sentralt (Forbundskontoret)

Møllergata 39, 0179 Oslo
E-post: pf@pf.no
Telefon: 23 16 31 00

Åpningstider sentralbord: 08:30 – 15:00
(Stengt mellom 11:00 – 11:30)

Fokusområde, Forbundskontoret

LEDELSE

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad

Forbundsleder
Unn-Alma Skatvold

Unn Alma Skatvold

Forbundsnestleder
Per Erik Ommundsen

Per Erik Ommundsen

Generalsekretær

FORBUNDSSEKRETÆRER

Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef
Anna Sollien

Anna Sollien

Forbundssekretær
Bente Bugge

Bente Elisabeth Bugge

Forbundssekretær
Liv Ova Graham

Liv Ova Graham

Forbundssekretær
Dag Arne Thoresen

Dag Arne Thoresen

Analytiker
Morten Mossin

Morten Alexander Mossin

Politisk rådgiver

Utvalgsledere

Nina Farag

Nina Farag

Leder likestillings- og mangfoldsutvalget
Lars Reiersen

Lars Reiersen

Leder PFPL
Vegar Monsvoll

Vegar Monsvoll

Leder Sivilutvalget

KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN

Hilde Nordlund

Hilde Nordlund

Teamleder Kommunikasjon
Morten Hoylo

Morten Høylo

Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør
Nessim Ghouas

Nessim Ghouas

Kommunikasjonsrådgiver

ØKONOMIAVDELINGEN

Line Cecilie Thode

Line Nordheim Thode

Teamleder Økonomi
Unn Sissel Hanssen

Unn-Sissel Hanssen

Regnskapsmedarbeider
Elin Jensen

Elin Jensen

Regnskapsmedarbeider
Heidi Fagerli

Heidi Fagerli

Regnskap- og lønnsansvarlig

ADMINISTRASJON

Annbjorg Asphaug

Annbjørg Asphaug

Arkiv- og systemansvarlig
Inger Lise Rovig

Inger-Lise Røvig

Kontormedarbeider
Hanne Nilsen

Hanne Nilsen

IKT-ansvarlig

MARKEDSANSVARLIG

Heidi Bjorkedal

Heidi Bjørkedal

Markedsansvarlig

KURS OG MEDLEMSREGISTER

Susanne Wathne

Susanne Wathne

Kurs- og medlemsregisteransvarlig
Erlend Langeland

Erlend Skeie Langeland

Medlemsoppfølging og kurs