Første kurs som er åpent for alle tillitsvalgte:

Ønsker du å delta på kurs i presentasjonsteknikk?

Person som holder presentasjon foredrag

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Er du tillitsvalgt og ønsker å bli mer bevisst på din presentasjonsform og nå enda bedre frem med budskapet ditt? 20. oktober arrangerer Politiets Fellesforbund kurs i presentasjonsteknikk.

Om du er tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund, og ønsker å bli mer bevisst på din presentasjonsform og nå enda bedre frem med budskapet ditt, kan du nå delta på kurs i presentasjonsteknikk.

Som tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund er du hele tiden i formelle og uformelle møter, enten du har en samtale med et medlem eller sitter rundt møtebordet. Kurset gir deg konkrete tips til større trygghet og økt troverdighet når budskapet skal legges frem, og vi har med oss en av Norges ledende kurs- og foredragsholdere i kommunikasjon, Cecilie Thunem-Saanum.

Kurset er for alle tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund og holdes på nett 20. oktober kl. 9.30 – 12.15. Logg deg inn på Min side for å melde deg på. Påmeldingsfristen er 5. oktober. Lenke til kurset sendes ut per e-post dagen før kurset.

Stor kursvirksomhet

Kompetanseutvikling og faglig påfyll er en stor del av en fagforenings virksomhet, og gjør tillitsvalgte bedre rustet til å utføre oppgavene og til å møte utfordringer som dukker opp. Politiets Fellesforbund har derfor et variert tilbud om kurs og tillitsvalgtopplæring.

– Vår styrke som fagforening er at Politiets Fellesforbunds tillitsvalgte i alle ledd er godt skolerte og har rett kompetanse, sier Susanne Wathne, prosjektleder i Politiets Fellesforbund.

Wathne forteller at når alle kurs og samlinger, som følge av koronasituasjonen, nå gjennomføres digitalt er det lettere at flere enn ellers kan delta på de ulike kursene.

– Dette er første gang vi holder et kurs som er åpent for alle tillitsvalgte, og vi håper mange benytter muligheten til å utvikle sin presentasjonsteknikk, sier Wathne.