Kurs- og møtekalender

Her finner du oversikt over aktuelle kurs, samlinger og møter.

Nye Lokaler G4 Kontor

Kurs og opplæring i Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund har flere ulike typer kurs og opplæring, både grunnopplæring, spesialisering, fagdager og samlinger.

> Les mer om kurs- og opplæringstilbudet.

Se årskalenderen under og logg deg inn på «Min side» for å få mer informasjon om hvert enkelt kurs.

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å logge deg på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Kurs». Der finner du aktuelle sentrale kurs, samt kurs som arrangeres av ditt lokallag.

Kurs- og møtekalender

oktober

03. oktober

PFPL: Lokale lederkontakter

10. oktober

Unio-styremøte

17.–19. oktober

Grunnopplæring for tillitsvalgte: Modul 3

18.–19. oktober

HAMU

20. oktober

Møte med sivile kontaktpersoner i lokallagene

24. oktober

ATB-forum

25. oktober

PFs lederutviklingsprogram: samling med lokale styrer

31. oktober–02. november

Lokallagsledersamling

november

02.–03. november

Forbundsstyremøte

07. november

Unio-styremøte

07.–09. november

Grunnopplæring for tillitsvalgte: Modul 2

14.–16. november

PFs lederutviklingsprogram for lokallagsledere og forbundsstyre

14. november

Spesialisering: Presentasjonsteknikk

14.–16. november

PFPL: Basiskurs for ledere

21. november

ATB-forum

21.–23. november

Regnskapssamling for kasserere i lokallaget

22.–23. november

PFPL: Samling nivå 2-ledere

27. november

Møte i sentralt sivilutvalg

28.–30. november

Grunnopplæring for tillitsvalgte: Modul 4

28.–30. november

Samling for sivile kontaktpersoner

29.–30. november

Seminar for forbundsstyret

desember

04.–05. desember

Representantskapsmøte/Unio-konferansen

05. desember

PFPL: Samling for lokale kontaktpersoner

06.–07. desember

Samling for likestilling- og mangfoldskontakter

12. desember

Unio-styremøte

13. desember

HAMU

15. desember

Møte med sivile kontaktpersoner i lokallagene

Fagperson

Susanne Wathne

Susanne Wathne

Fagleder, kurs og konferanse
Marit Salater Rotmo 1

Marit Salater Rotmo

Forbundssekretær/opplæringsansvarlig (fung.)
Trude Marthinussen

Trude Marthinussen

Kurs- og møtekoordinator med resepsjonsansvar