Ressurssider

Kurs- og møtekalender

Her finner du oversikt over aktuelle kurs, samlinger og møter.

Nye Lokaler G4 Kontor

Viktig informasjon om digitale kurs

På grunn av usikkerheten rundt koronapandemien, er alle kurs i hovedsak digitale frem til påske 2021. Det er i kalenderen ikke angitt om kurs er digitale eller ikke etter påske (med unntak av de kurs/samlinger som er planlagt digitale), dette vurderes fortløpende.

Kurs og opplæring i Politiets Fellesforbund

Fra 2020 har vi endret kursstrukturen, og da i hovedsak på grunnopplæringen for tillitsvalgte, til en modulbasert opplæringsmodell.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen vil bestå av fire moduler, og du må starte med modul 1 før du kan gå videre til modul 2 og så videre. Hovedmålet med grunnopplæringen er å gi den tillitsvalgte opplæring i tillitsvalgtrollen og regelverk, samt økt kompetanse på Politiets Fellesforbunds satsningsområder og målsettinger slik at den tillitsvalgte besitter en basiskompetanse når alle modulene er gjennomført.

Spesialisering

Utover grunnopplæringen vil det være mulig å fylle på med spesialiseringskurs. Spesialiseringskurs utvikles i henhold til den enhver tid gjeldene strategiplan og forbundsstyrets prioriteringer.

Fagdager

Gjennom kursåret arrangerer vi ulike fagdager. Temaene på fagdagene varierer etter behov, og målgruppen er i henhold til tema på fagdagen.

Samlinger

Vi arrangerer utvalgssamlinger, lokallagsledersamlinger og medlemsregistersamling (for lokallagets medlemsregisteransvarlig). I tillegg avholdes det Kongress og Landsmøte ulike år, samt PFPL Kongress hvert år.

Se årskalenderen under og logg deg inn på «Min side» for å få mer informasjon om hvert enkelt kurs.

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å logge deg på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Kurs». Der finner du aktuelle sentrale kurs, samt kurs som arrangeres av ditt lokallag.

Kurs- og møtekalender

NB! Det kan komme endringer i den skisserte kurskalenderen, avhengig av koronasituasjonen. Kalenderen vil bli oppdatert fortløpende.

Landsmøte 2020: Forbundsstyret har vedtatt å utsette landsmøte 2020 til 2021 på grunn av covid-19. Ny dato er ikke satt, men vil bli varslet 2 måneder før. Det kan komme endringer i kurs- og møteplanen som følge av dette.

jan

jan 15

Basiskompetanse PF Politistudentenes styre

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jan 18

Tariffseminar med evaluering av 2020

(Arrangør: Unio)
jan 19

Styremøte

(Arrangør: Unio)
jan 25

Forbundsstyremøte

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jan 26

Lokallagsledersamling

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

feb

feb 01

Unio Nav-konferansen 2021

(Arrangør: Unio)
feb 02

PFPL: Lokale lederkontakter

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
feb 03

HAMU

feb 09

Styremøte/styreseminar

Quality Leangkollen (Arrangør: Unio)
feb 09

Regnskapssamling

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
feb 10

Spesialisering: ATB

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
feb 10

Bærekraftskonferansen 2021

Bergen (Arrangør: Unio)
feb 15

Grunnopplæring modul 1 - tillitsvalgtes rolle

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
feb 17

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

mar

mar 02

PFPL: Lokale lederkontakter

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mar 08

Likestillingspolitisk frokostseminar

Kulturhuset, Oslo (Arrangør: Unio)
mar 08

Inntektspolitisk konferanse

Thon Conference Universitetsgaten (Arrangør: Unio)
mar 09

Styremøte

(Arrangør: Unio)
mar 09

Samling likestillings- og mangfoldskontaker

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mar 10

PFPL: Basiskurs for ledere

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mar 11

Fagdag: Budsjett

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mar 12

Fagdag: Nedbemanning

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mar 16

Grunnopplæring modul 2 - lønn og tariff

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mar 17

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mar 23

Lokallagsledersamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

apr

apr 13

Styremøte

(Arrangør: Unio)
apr 13

PFPL: Lokale lederkontakter

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
apr 13

Grunnopplæring modul 3 - strategisk arbeid

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
apr 20

Spesialisering: Strategisk lønnsarbeid og forhandlingsledelse

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
apr 21

Styremøte i NFS

Reykjavik (Arrangør: Unio)
apr 22

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
apr 27

Grunnopplæring modul 1 - tillitsvalgtes rolle

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
apr 27

Spesialisering: Politisk påvirkning & medietrening

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

mai

mai 03

Grunnopplæring modul 4 - sterke tillitsvalgte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mai 04

PFPL: Lokale lederkontakter

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mai 06

Opplæring nye lokallagsledere

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mai 10

Styremøte

(Arrangør: Unio)
mai 10

Ansettelsesrådskurs

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mai 12

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mai 19

PFPL: Basiskurs for ledere

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mai 26

Samling sivile kontaktpersoner

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mai 26

Regnskapssamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
mai 27

HAMU

jun

jun 01

PFPL: Lokale lederkontakter

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jun 03

Samling likestillings- og mangfoldskontakter

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jun 08

Styremøte

(Arrangør: Unio)
jun 08

Lokallagsledersamling

Lofoten (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
jun 10

Forbundsstyremøte

Lofoten (Arrangør: Politiets Fellesforbund)

aug

aug 16

Arendalsuka

aug 24

Styremøte

(Arrangør: Unio)
aug 24

Fagdag ATB

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 25

Fagdag LSI, statistikk og analyse

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 25

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
aug 31

Lokallagsledersamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

sep

sep 01

PF Kongressen 2021

Thon Hotell Storo, Oslo (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 07

PFPL: Lokale lederkontakter

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 07

Grunnopplæring modul 3 - strategisk arbeid

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 09

Fagdag lokale lønnsforhandlinger

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 14

Styremøte

(Arrangør: Unio)
sep 16

Medlemsregistersamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 21

Grunnopplæring modul 1 - tillitsvalgtes rolle

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 28

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
sep 28

Grunnopplæring modul 2 - lønn og tariff

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

okt

okt 05

PFPL: Lokale lederkontakter

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 12

Styremøte

(Arrangør: Unio)
okt 14

HAMU

okt 19

PFPL: Lederkongress

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 25

Samling sivile kontaktpersoner

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 25

Kurs for kvinnelige tillitsvalgte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
okt 28

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

nov

nov 02

PFPL: Lokale lederkontakter

Digitalt (Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 02

Grunnopplæring modul 3 - strategisk arbeid

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 09

PFPL: Basiskurs for ledere

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 09

Grunnopplæring modul 1 - tillitsvalgtes rolle

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 10

Styremøte

(Arrangør: Unio)
nov 16

Lokallagsledersamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 18

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 23

Regnskapssamling

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 24

Styremøte i NFS

(Arrangør: Unio)
nov 25

Spesialisering: Kurs i presentasjonsteknikk

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
nov 30

Grunnopplæring modul 4 - sterke tillitsvalgte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)

des

des 07

PFPL: Lokale lederkontakter

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 07

Unios kongress/konferanse

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 10

HAMU

des 14

Forbundsstyremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)
des 15

Styremøte

(Arrangør: Politiets Fellesforbund)