Prosessen rundt særaldersgrensene

Skjermbilde fra video med Vegar om saeraldersgrenser bredformat

Vegar Monsvoll er forbundssekretær med ansvar for pensjon.

Forbundssekretær Vegar Monsvoll forteller om prosessene videre for den nye pensjonsavtalen for alle med særaldersgrenser.

Vegar Monsvoll sier at det fortsatt er en god del som et uavklart når det gjelder praktiseringen av den nye pensjonsavtalen for alle med særaldersgrenser.
- Vi vil fortløpende holde medlemmene av Politiets Fellesforbund oppdatert på det som skjer, sier han.

Vegar9a
Prosessen rundt særaldersgrensene