Når kan man gå av med særaldersgrenser?

Skjermbilde fra video med Vegar om saeraldersgrenser bredformat

Forbundssekretær Vegar Monsvoll forklarer mer om særaldersgrenser og levealdersjustering.

Tidligere i år ble det inngått en avtale mellom hovedsammenslutningene Unio, LO, YS, Akademikerne, alle de store arbeidstagerorganisasjonene, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nye regler for dem som skal ha særaldersgrenser i fremtiden. Avtalen vil være grunnlaget for en lovendring.

– Det vil komme en høring angående dette lovforslaget før det blir sendt til Stortinget. Når dette vil skje er usikkert, men signaler fra Statens pensjonskasse (SPK) er at dette kanskje ikke skjer før i 2025. Nå er arbeidet i gang med å få på plass regelverk og praktisering i forhold til dem som omfattes av særaldersgrenser, sier forbundssekretær Vegar Monsvoll i Politiets Fellesforbund.

Levealdersjustering

Det er et komplekst regelverk som skal på plass. Blant annet så skal hele avtalen om særaldersgrenser levealderjusteres. Dette vil få utslag for alle som ikke er omfattet av overgangsreglene. Det betyr at alle årskullene som er nevnt under vil få høyere aldersgrense:

  • For dem som har særaldersgrense SAG65: Alle årskull fra og med 1965
  • For dem som har særaldersgrense SAG63: Alle årskull fra og med 1967
  • For dem som har særaldersgrense SAG60: Alle årskull fra og med 1970

Særaldersgrensene skal økes med ett år per ti år. Dette er på grunn av levealdersjustering.

Eksempel (SAG 60): Kull 1973 får særaldersgrenser 61 år, som øker gradvis gjennom ti år, slik at 1983-kullet da får SAG 62 år, og så videre. Pensjonsutvalget har foreslått å gradvis øke aldersgrensen for uttak av pensjon i folketrygden fra og med 1964-kullet. Men denne gradvise økningen får ingen betydning for særaldersgrensen for årskullene 63-69, da de er omfattet av overgangsreglene. Slik at det er først 1970-kullet som vil merke den levealdersjusterte særaldersgrensen.

85-årsregelen

Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år eller lavere, såkalt særaldersgrense, kan du i dag fratre inntil tre år før oppnådd særaldersgrense. I blant annet staten har man noe som heter 85-årsregelen. Den innebærer at når din faktiske alder og antall år som medlem i Statens pensjonskasse, og eventuelt en annen ordning som SPK har inngått overføringsavtale med, er minimum 85 år til sammen, så kan man gå av tre år før særaldersgrensen.

Eksempel: Hvis du er 57 år og har 28 års ansiennitet blir dette 85, og du vil da kunne gå av tre år før opprinnelig aldersgrense. Hvis du særaldersgrense 60 år, kan du gå av ved 57 år. Dette gjelder fortsatt fullt ut for årskull til og med 1969.

Men: Denne regelen trappes gradvis ned i den nye avtalen for årskullene 1970-1972. Her vil levealdersjusteringen gi konkrete utslag på når man kan gå av med pensjon. Disse utslagene vil vise seg måned for måned utfra når i kalenderåret man er født i perioden 1970 – 1972.

Tidligste avgangsalder

Tabellen under viser tidligste avgangsalder og hvordan utslagene inkludert 85-års regelen blir for en politiutdannet med særaldersgrense 60 år:

Født

Tidligste avgangsalder

År

Mnd

1969

Hele årskullet

57

0

1970

januar

57

8

1970

februar

57

9

1970

mars

57

10

1970

april

57

11

1970

mai

58

0

1970

juni

58

1

1970

juli

58

2

1970

august

58

3

1970

september

58

4

1970

oktober

58

5

1970

november

58

6

1970

desember

58

7

1971

januar

58

10

1971

februar

58

11

1971

mars

59

0

1971

april

59

1

1971

mai

59

2

1971

juni

59

3

1971

juli

59

4

1971

august

59

5

1971

september

59

6

1971

oktober

59

7

1971

november

59

8

1971

desember

59

9

1972

januar

59

11

1972

februar

60

0

1972

mars

60

1

1972

april

60

2

1972

mai

60

3

1972

juni

60

4

1972

juli

60

5

1972

august

60

6

1972

september

60

7

1972

oktober

60

8

1972

november

60

9

1972

desember

60

10

1973

Hele årskullet

61

0

1974

Hele årskullet

61

2

D UBW Bteqj Y HD
Se video