Seks nye medarbeidere

Seks nye medarbeidere

Både (øverst f.v.) Trude Marthinussen, Magne Engebretsen, Tina Bisgaard, (nederst f.v.) Helena Andersen, Mari Hauknes og Finn-Tore Pettersen har startet ved forbundskontoret i løpet av 2021 og 2022.

Gjennom 2021 og så langt i 2022 har det kommet seks nye ansatte og tillitsvalgte ved ulike avdelinger på forbundskontoret til Politiets Fellesforbund. Her kan du lese mer om dem og hva de jobber med.

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Å kjempe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er den viktigste oppgaven til Politiets Fellesforbund.

Forbundskontoret jobber hver dag med å legge til rette for det arbeidet, fordelt på fem avdelinger:

  • Tariff- og arbeidslivsavdelingen
  • Kommunikasjons- og markedsavdelingen
  • Administrasjonsavdelingen
  • IT- og analyseavdelingen
  • Kurs- og konferanseavdelingen

Mari Hauknes, forbundssekretær (tariff- og arbeidslivsavdelingen)

Mari har bred tillitsvalgterfaring fra Politiets Fellesforbund, og hun har blant annet vært lokallagsleder i PF Sentral politiledelse. Hun arbeider ved tariff- og arbeidslivsavdelingen.

Hennes arbeids- og ansvarsoppgaver består i å bidra til lokalt og sentralt lønnsarbeid. Det omfatter ivaretakelse av bestemmelsene i hovedavtalen i staten samt øvrig lov- og avtaleverk, blant annet gjennom forhandlinger og drøftinger med sentral arbeidsgiver, arbeid med politiske prosesser og fremme Politiets Fellesforbunds politikk. Mari bistår i endrings- og omstillingsarbeid, herunder virksomhetsutvikling i Politiets Fellesforbund og i politiet. Om seg selv sier hun:

– Jeg har utdannelse fra Politihøgskolen og har tatt lederutdannelse i tillegg. Jeg innledet min politikarriere med tre flotte år i Finnmark. Den perioden formet meg mye både faglig og personlig. Deretter var jeg ansatt på Gardermoen politistasjon i en årrekke og hadde en rekke ulike oppgaver. Der var det et svært godt samarbeid mellom politiutdannede og sivilt ansatte. Deretter jobbet jeg i Politidirektoratet og var samtidig lokallagsleder i Politiets Fellesforbund sentral ledelse. Der var jeg også ansattrepresentant i ansettelsesråd. Det å få bistå medlemmer i ansettelsesprosesser er noe av det mest givende jeg har vært med på. Jeg vil beskrive meg selv som strukturert, arbeidsom og pliktoppfyllende. Arbeidsplassen min er preget av samhold, latter og høyt faglig nivå, og jeg stortrives. Det er herlig å møte de tillitsvalgte og komme tettere på arbeidshverdagen til politiansatte. Jeg er 50 år, bosatt på Kløfta, er gift og har tre barn.

Finn-Tore Pettersen, forbundssekretær (kurs- og konferanseavdelingen)

Finn-Tore har bred tillitsvalgterfaring fra Politiets Fellesforbund, og har blant annet vært lokallagsleder i PF Møre og Romsdal. Han er forbundssekretær med opplæringsansvar og arbeider ved kurs- og konferanseavdelingen.

Arbeidsoppgavene består i å ha ansvar for å utrede, utvikle og følge opp opplæringsvirksomheten til Politiets Fellesforbund, i samarbeid med organisasjonen; ansvar for å kvalitetssikre at opplæringstilbudet er faglig relevant og avspeiler behovet ute i organisasjonen; sørge for den røde tråden i opplæringstilbudet; bistå lokallagene i opplæring av tillitsvalgte; samt forelesningsvirksomhet og å være kursleder. Finn-Tore er fra Kristiansund, er 53 år og ukependler til Oslo. Han er svært fotballinteressert, heier på Kristiansund, trener egne barn og driver også med trenerutvikling. Dessuten liker han å spille golf. Når det gjelder bakgrunn, så er den mildt sagt innholdsrik:

– Jeg har arbeidserfaring fra Oslo politidistrikt og Nordmøre og Romsdal politidistrikt (Møre og Romsdal nå). Jeg har stort sett jobbet operativt enten på gata eller ved operasjonssentral. Jeg har sittet i styret i Oslo politiforening og vært lokallagsleder i Nordmøre og Romsdal. Jeg har jobbet i seks andre land, både for politiet i internasjonale operasjoner og utenfor politiet, i rundt ti år før jeg startet i Politiets Fellesforbund i fjor. Jeg har hatt oppdrag både i Kosovo, Aserbajdsjan, Georgia og Indonesia. Videre var jeg to år i Kenya, før jeg jobbet over fire år som sikkerhetssjef for Coca-Cola Afrika, basert i Nigeria - inntil pandemien gjorde det umulig å fortsette.

Trude Marthinussen, kurs- og møtekoordinator (kurs- og konferanseavdelingen)

Trude har administrativt ansvar for sentrale kurs, konferanser og møte - både digitale og fysiske. Herunder påmeldingsadministrasjon, booking, informasjonsflyt, klargjøre lokaler, vertskap, bestille varer/tjenester og administrering av kursevalueringer.

I rollen som kurs- og møtekoordinator inngår også frontservice/resepsjon, herunder betjene sentralbord, mottak av kursdeltakere og gjester, mottak av varer/bestillinger/tjenester, lager, ivaretakelse av kjøkken og fellesområder. Trude er den første man møter når man entrer Politiets Fellesforbunds lokaler i Nydalen:

– Jeg jobbet som vekter og utdannet meg til advokatsekretær før jeg ble ansatt i Politiets Fellesforbund. Det jeg synes er mest givende med å jobbe i Politiets Fellesforbund er å få lov til å jobbe sammen med så mange flotte og dyktige folk. Jeg er 33 år, er samboer og kommer fra Hamarøy i Nordland.

Tina Bisgaard, IT-medarbeider (IT- og analyseavdelingen)

Tina bidrar med forslag til løsninger, design og utvikling på webapplikasjonene til Politiets Fellesforbund. Hun driver med support og opplæring og har ansvaret for konfliktberedskapssystemet KBS. Hun bistår i prosjekter på tvers av avdelinger. Hun bistår dessuten med sin kompetanse når det gjelder IT-strategi og tekniske investeringer. Hun yter også hjelp til oppkobling av utstyr og til innkjøp av teknisk utstyr til ansatte. Om seg selv sier Tina:

– Jeg har jobbet som regnskapskonsulent og har drevet med teknisk bistand på økonomisystem, digitalisering av regnskap med mer. Jeg synes det er veldig givende å jobbe for politiet. Jeg har en enorm respekt for arbeidet det gjør og ser viktigheten av et velfungerende politi. Som fagforening er vi ikke direkte i politi- og lensmannsetaten, men vi eksisterer for at politiet skal ha best mulige vilkår. Jeg får være med som et ledd i den kjeden, og det finner jeg meningsfylt. Jeg er 28 år gammel og kommer fra Viken fylke.

Helena Andersen, regnskapsansvarlig (administrasjonsavdelingen)

Helena er ansvarlig for konsernregnskapet og årsoppgjøret og har tett dialog med forbundets revisor. Hun har ansvaret for månedlig regnskapsavslutning, utarbeidelse av økonomirapporter, økonomiske analyser og prognoser. Hun har dessuten ansvaret for budsjettgrunnlaget og har en aktiv rolle i budsjettprosessen sammen med fagledere. Hun har ansvar for lønnskjøring for forbundskontoret. Helena er en faglig ressurs knyttet til interne lønnsspørsmål og er oppdatert på at skattereglene følges. Hun har stort fokus på å forbedre interne systemer og retningslinjer. Helena kan fortelle om seg selv:

– Jeg er 56 år gammel og ble født og vokste opp i Luhansk i Ukraina – en vakker by! Vi flyttet til Norge i 2008, og da startet en ny fase i livet mitt. Jeg jobbet som renholder på et sykehjem i Skedsmo kommune – samtidig som jeg lærte meg norsk. Deretter gikk jeg i to år på BI for å lære mer om lover og regler som gjelder regnskap og lønn. I 2012 fikk jeg jobb hos Tandberg elektriske, men jeg ønsket meg over i et større miljø, og i 2021 ble jeg ansatt i Politiets fellesforbund. Jeg stortrives! Å jobbe i Politiets Fellesforbund gir mye positiv energi og glede!

Magne Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver (kommunikasjons- og markedsavdelingen)

Magne hadde i perioden 1998–2021 en rekke ledende medieroller i Norsk Rikstoto. Han var PR-ansvarlig og senere mediesjef i Norsk Rikstoto – og ble senere redaktør og daglig leder i Norsk Rikstotos heleide mediebyrå, Equus Informasjon og Media. Han var med på å bygge opp Norsk Rikstotos tv-kanal Rikstoto Direkte – og han har jobbet med journalistikk, kommunikasjon og informasjon i alle varianter. Om seg selv sier han:

– Jeg hadde en fantastisk tid i Norsk Rikstoto og Equus Media, men jeg tror jeg får en like utfordrende og interessant arbeidshverdag i Politiets Fellesforbund. Jeg brenner for et solid forsvar og et sterkt politi og vil bidra hvor jeg kan for å være med på å styrke politiets posisjon. Jeg er 57 år gammel, gift med Christine og er bosatt i Fredrikstad.