Sier nei til å slå sammen KRUS og PHS

Sigve Bolstad 05

Bildet viser forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund har besluttet at det ikke ønsker å støtte at Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS) og Politihøgskolen (PHS) slås sammen.

Dette kommer frem i fagforeningens høringssvar vedrørende utredningen om å slå sammen KRUS og PHS.

– Politiet står i en pågående og omfattende reform. Det er mange ulike tiltak og endringer som implementeres i et veldig høyt tempo. Samtidig som det har vært et uforsvarlig høyt tempo i arbeidet med å utrede sammenslåing mellom PHS og KRUS, sier forbundsleder i fagforeningen, Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund påpeker samtidig i sitt høringssvar at det heller ikke har vært tilført tilstrekkelig med omstillingsmidler til pågående reform. Noe som igjen har ført til et begrenset økonomisk handlingsrom, til både politidistrikt og særorgan.

– Forskning som vi har fått dokumentert, viser også at omstilling og endring, gjennom reformer, meget sjelden gir de ønskete resultater. Vi ser for oss at et utstrakt samarbeid mellom PHS og andre høgskoler og universitet utredes grundig, før noe besluttes, avrunder Bolstad.