Søk stipend til kompetanseutvikling

Pensum, etterutdanning, bøker

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund tildeler stipend to ganger årlig, med formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for både medlemmer og tillitsvalgte. Neste søknadsfrist er 15. februar 2023.

Stipendordningen er delt inn i to alternativer:

  1. Stipend for medlemmer av Politiets Fellesforbund
  2. Stipend for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund

Les mer i rundskrivet under, og benytt søknadsskjemaet for å søke om stipend: