Står i fare for å ikke få vitnemål

Viktig Informasjon Til Politistudentene - vitnemål Politihøgskolen

Foto: Erik Inderhaug

180 avgangsstudenter ved Politihøgskolen er nå bekymret for at de ikke skal få vitnemål som planlagt i juni.

På grunn av koronasituasjonen er det 180 av 720 tredjeårsstudenter ved Politihøgskolen som nå ikke har fått gjennomført det tre uker obligatoriske leirprogrammet. Under leiroppholdet skal de øve på hvordan de skal håndtere ulike situasjoner som de kan komme opp i som politi. Her skal de også avlegge en skyteprøve med pistol og maskinpistol.

Mange er fortvilte

Leder for PF Politistudentene, Lisa Figenschou, har fått mange henvendelser fra frustrerte og bekymrede avgangsstudenter som nå frykter for vitnemålet sitt og videre karriere.

- Ja, det er mange som naturligvis er fortvilte. Arbeidsmarkedet for ferdigutdannede politifolk er i utgangspunktet svært vanskelig fra før. For disse 180 blir studieløpet forskjøvet, mulighetene til å søke jobb blir ytterligere forsinket og man havner lengst bak i køen. Det er mulig å søke på stillinger i politi- og lensmannsetaten, men de vil mangle den operative godkjenningen, sier Figenshou.

Jobber for å finne løsninger

Selv går hun andre året på Politihøgskolen og er i full praksis. Også praksisen hang i en tynn tråd på grunn av koronasituasjonen.

- 12. mars ble vi andreårstudentene tatt ut av praksis fra de ulike politidistriktene. Heldigvis ga helsemyndighetene klarsignal for at vi kunne komme tilbake rett etter påsken og nødvendige tiltak for å sikre smittevern var på plass, sier lederen av PF Politistudentene.

Politiets Fellesforbund er i god dialog med både Politidirektoratet, Politihøgskolen og Justisdepartementet om de som mangler leiropphold. Alle parter står på for å finne en løsning. Det jobbes med å se på ulike alternativer for når leirprogrammet kan gjennomføres, men man følger hele tiden helsemyndighetenes råd når det gjelder smittevern.

Mange politiutdannede uten jobb

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, har full sympati for de 180 studentene som er berørt.

- En av Politiets Fellesforbund viktigste saker er at alle som går ut av Politihøgskolen skal få jobb etter endt utdannelse. Ferske tall viser at over halvparten som fullførte politiutdanningen sommeren 2019 var uten jobb ved utgangen av mars i år. Alt for mange dyktige politifolk blir gående arbeidsledig eller må finne seg andre yrker og det til tross for at det er behov for dem i politi- og lensmannsetaten. Det er klart at situasjonen for disse 180 som nå står i fare for å ikke få vitnemål blir ekstra vanskelig, sier Bolstad.