Over halvparten av 2019-kullet uten jobb

Viktig Informasjon Til Politistudentene - vitnemål Politihøgskolen

Foto: Erik Inderhaug

Over halvparten av de som gikk ut av Politihøgskolen sommeren 2019 var uten jobb ved utgangen av mars i år, viser tall fra Politidirektoratet. Dette får Politiets Fellesforbund til å reagere.

At de som fullfører Politihøgskolen skal få jobb er en av Politiets Fellesforbunds viktigste saker, og forbundsleder Sigve Bolstad reagerer på at bare halvparten av de som gikk ut i juni i fjor har fått jobb i etaten.

– Dette har vi advart mot lenge. Alt for mange dyktige politifolk blir gående arbeidsledig eller må finne seg andre yrker når de er ferdig på Politihøgskolen. Det til tross for at vi vet at det er behov for de i etaten, sier Bolstad.

Stillingene må bli faste

Statistikken viser at rundt 54 prosent av de som ble uteksaminert fra Politihøgskolen (PHS) i 2019, sto uten jobb i politiet per 31. mars. Til sammenligning hadde over 80 prosent av 2018-kullet politijobb på samme tid i fjor. Utviklingen går derfor i feil retning.

– Dette viser viktigheten ved at de midlertidige stillingene som er opprettet i forbindelse med koronakrisen blir omgjort til faste stillinger. Dette er dyktige ferdigutdannede motiverte politifolk som er klare til å gjøre en innsats for samfunnet. Det er noe alvorlig feil når de blir gående lenge uten jobb i etaten når vi vet at etaten og samfunnet trenger dem, sier Bolstad.

Det skal ifølge Politiforum ha kommet inn over 800 søknader til de 250 midlertidige stillingene som ble lyst ut før påske.

Av de som har fått jobb i etaten fra 2019 kullet er kun 33 prosent i faste stillinger.

Må komme folks trygghet og rettssikkerhet til gode

Om bare halvannen måned uteksamineres flere hundre nye politifolk fra Politihøgskolen. Dette er det siste kullet med 700 elever, etter at regjeringen reduserte opptaket på utdannelsen.

– Norge har en av verdens beste politiutdanninger. De som går ut herfra er godt rustet til å jobbe ute der hvor folk bor og oppholder seg, etterforske viktige saker, stanse vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, økonomisk kriminalitet og løpe til i situasjoner der andre løper fra. Nå må vi sørge for at denne kompetanse kommer befolkningens trygghet og rettssikkerhet til gode, sier Bolstad.