Uakseptabelt med seksuell trakassering

Sigve Bolstad #13

Foto: Torkjell Trædal

– Det er ikke akseptabelt med seksuell trakassering i norsk politi. Det skal være nulltoleranse, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Forskerne Dag Ellingens og Ulla-Britt Lilleaas jobber med et forskningsprosjekt hvor de ser på hvorfor det er så få kvinner innen politiets mest fremskutte operative områder. I sin studie, som blant annet omfattet Utrykningsenhet Vest, avdekket forskerne flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd. Disse funnene ble offentliggjort i fjor. Selve forskningsprosjektet avsluttes i 2021. Men nylig presenterte forskerne nye og urovekkende historier fra andre deler av etaten til politidirektør Benedicte Bjørnland.

Misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser, festkultur og instruktører som er beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter.

Bolstad: Overrasket og bekymret

Sigve Bolstad reagerer sterkt på funnene som hittil har vært ukjente for ham.

– En ting er klinkende klart, det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Disse eksemplene som nylig ble trukket frem kjente jeg ikke til. Jeg er både overrasket, men ikke minst bekymret. Slik kan vi ikke ha det norsk politi, sier Bolstad.

Han mener det bør settes i verk en grundig prosess.

– Det å forebygge seksuell trakassering er i all hovedsak et lederansvar. Nå må det settes i gang en grundig prosess hvor alle fakta kommer på bordet og hvor man blant annet får avdekket omfanget. Det er dessuten viktig slik at enkelte grupper i politiet nå ikke opplever en stigmatisering. Så får man se på videre tiltak. Denne ukulturen må man få bukt med, sier forbundslederen.

Figenschou: Ta kontakt og si fra

Også Lisa Figenschou, leder av PF Politistudentene, er overrasket over funnene.

– Dette er ikke noe vi i PF Politistudentene kjenner til. Vi har ikke fått noen henvendelser av denne typen. Men vi er glade for at det blir løftet frem og tatt skikkelig tak i. Hvis det er noen politistudenter som har opplevd noen ubehageligheter så vær så snill og ta kontakt. Det er helt anonymt og vi lover at vi behandler den informasjonen trygt, sier Figenschou.

Bjørnland: Kraftfulle tiltak

Politidirektøren lover å iverksette mer kraftfulle tiltak fremover.

– Jeg ønsker for det første et mer finmasket og presist bilde av hvor omfattende og alvorlig problemet er. Vi kommer til å gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse – avgrenset til seksuell trakassering, som stiller eksplisitte, presise og detaljerte spørsmål. Når vi detaljerer spørsmålene, tror vi også at vi kommer til å fange opp flere tilfeller, sier Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Hun sier også at Politidirektoratet skal gå aktivt ut og informere om de ulike kanalene man har i etaten for å melde om uønsket adferd – alt fra å si ifra til nærmeste leder, til en anonym, ekstern varslingskanal.