Informasjon om korona og reiseforsikring

PF Forsikring Henriette

Koronapandemien preger oss fremdeles i stor grad, og påskeferien blir heller ikke i år som ønsket. Gouda har nå utvidet avbestillingsdekning, og du kan her lese mer om hva reiseforsikringen dekker i disse tider og hvem som er omfattet.

Utvidet dekning avbestilling

I disse krevende Koronatider, har vi nå utvidet forsikringen til også å dekke avbestillinger dersom du havner i karantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise til og med 31. august 2021.

Hvem kan være omfattet av forsikringen?

Vi får en del spørsmål om dekning for andre enn norske borgere, og hvor en reise kan starte. Ansatte i bedriften må være medlem av nordisk folketrygd med fulle rettigheter, ha fast bostedsadresse (registrert i folkeregisteret) og årlig bo minst 6 måneder i Norden. Det betyr også at en reise kan starte fra ett av disse land.

Dersom kriterier nevnt over ikke er innfridd, ta kontakt med oss, for å diskutere alternative løsninger.

Behov for å reise utenlands?

Vi får fremdeles mange spørsmål om hva våre Business FLEX-vilkår dekker av covid-19-hendelser, derfor en påminning.

Tjenestereiser

Du vil være dekket som normalt, også for covid-19-sykdom. Du bør imidlertid være oppmerksom på at det er enkelte tilfeller relatert til koronapandemien som ikke dekkes, for eksempel evakuering fra en destinasjon som allerede ved innreise er berørt av pandemien. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

Feriereiser

Vi anbefaler at du alltid følger Utenriksdepartementets reiseråd. Velger du å reise på tross av reiserådene til røde land/regioner, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen. For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt, men våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene er fortsatt begrenset.

Skulle du likevel ha behov for en covid-19-dekning, kan Gouda tilby en enkeltreiseforsikring. Denne kan kjøpes hos vårt kundesenter på telefon 24 14 45 70 eller e-post gouda@gouda.no.

Mer informasjon