PF Forsikring

PF Forsikring sikrer deg som medlem i Politiets Fellesforbund kvalifisert service og rådgivning i forsikringsspørsmål.

Vi har medarbeidere med lang og variert erfaring fra forsikringsbransjen, og de kan gi deg gode og konstruktive forslag til løsninger på dine behov.

PF Forsikring Henriette 2
PF Forsikring sikrer deg som medlem den hjelpen du trenger

> Gå til PF Forsikring for å se alle våre tilbud

Ny hovedleverandør for medlemsforsikringer

  • Politiets Fellesforbund har valgt samarbeidspartnere for sine medlemsforsikringer fra nyttår. Politiets Fellesforbund og Landkreditt Forsikring inngår hovedsamarbeid om medlemsforsikringer fra 2024. Les mer hos PF Forsikring

Politiets Fellesforbund har et omfattende tilbud på forsikringer. Når du melder deg inn hos oss, blir du automatisk med i en unik og rimelig forsikringsordning, PF Obligatoriske. Den inneholder blant annet dekning ved ulykke, død, uførhet, kritisk sykdom, ID-tyveri og nettmisbruk.

Vi har også meget gode frivillige kollektive forsikringer til lave priser: innboforsikring, reiseforsikring, helseforsikring, barneforsikring og andre tilleggsforsikringer for både medlemmer og ektefelle/samboer.

I tillegg tilbyr vi private skadeforsikringer for dine private eiendeler, som bil, hus, hytte, fritidsbåt og andre verdigjenstander, til gunstige priser og vilkår.

Aktuelle saker

22.12.2023: Nyheter for PF Forsikring i 2024

Vi forstår at mange av våre medlemmer er nysgjerrige på forsikringsplanene for 2024. Her er den nyeste informasjonen.

13.11.2023: PF Forsikring: SMS om samtykke

I dag sendes det SMS til de som nærmer seg hovedforfall på private skadeforsikringer, og som ikke har avgitt samtykke. Les mer >

27.10.2023: Ny hovedleverandør for medlemsforsikringer

Politiets Fellesforbund har nå valgt samarbeidspartnere for sine medlemsforsikringer fra nyttår. Avtalene er fremforhandlet sammen med vår samarbeidspartner Söderberg & Partners. Politiets Fellesforbund og Landkreditt Forsikring inngår hovedsamarbeid om medlemsforsikringer fra 2024. Les mer >

14.09.2023: Gi ditt samtykke til å flytte PF-forsikringene med oss!

Politiets Fellesforbund har valgt ny forsikringsleverandør på bil, hus osv. fra 2024! Vi er veldig fornøyde med at medlemmene får spesielle fordeler, med vilkårsgaranti og gode priser. Vi trenger ditt samtykke for å flytte de du har kjøpt gjennom PF Forsikring, så du får de nye fordelene. Les mer >

14.09.2023: Spennende forsikringsnyheter på vei!

Politiets Fellesforbund har vært på anbud med alle medlemsforsikringene.

Fra 1. januar 2024 er Landkreditt valgt som ny leverandør på individuelle skadeforsikringer (bil, hus, osv).

NB: Ut 2023 er det avtalen med Tryg som fortatt gjelder. Så vent litt med å ringe oss.

De andre leverandørene fra 2024 er Storebrand, YouPlus og Gouda. Detaljene kommer når vi nærmer oss 2024.

02.05.2022: Rutine ved dødsfall: Begravelsesstøtte

Startet 1.1.2019.

Forsikringssum: 1 G

Forsikret: Medlem, ektefelle/samboer, barn ut året de fyller 21.

Utbetaling av forsikringssummen

Medlems død: Standard utbetalingsrekkefølge, samboer (samboerdefinisjon må være oppfylt) er likestilt med ektefelle.

Ektefelle/samboers eller barns død: utbetales til medlemmet.

Det er ikke anledning til begunstigelse eller testamentering av denne forsikringen.

Etterlatte /kontaktperson skal alltid kontakte forsikringskontoret først.

Rask utbetaling er spesielt viktig.

Forsikringskontoret trenger derfor snarest:

  • Navn og fødselsnummer til avdøde
  • Avdødes rolle (medlem, ektefelle/samboer, barn)
  • Navn på den/de som har rett på utbetalingen
  • Kontonummeret til den/de som har rett på utbetalingen

Forsikringskontoret sender informasjonen til Storebrand.

Storebrand har tilgang til en del opplysninger i Folkeregisteret, bl.a. at vedkommende er registrert som død (blir nå raskt registrert), navn på eventuell ektefelle og barn. Etterlatte/tillitsvalgte/arbeidsgiver slipper derfor å innhente mer informasjon enn nødvendig. Dødsattest og skifteattest trengs stort sett ikke.

Storebrand kommuniserer direkte med etterlatte, eller den som etterlatte ønsker skal ta seg av saken (f.eks. lokallagsleder, arbeidsgiver, tillitsvalgt, e.l.). I så fall oppgir forsikringskontoret dette til Storebrand.

Hvis det er medlemmet som er død, utbetales forsikringssummen til:

  1. Ektefelle
  2. Samboer (med definisjon)
  3. Barn eller andre livsarvinger
  4. Andre arvinger etter loven

Hvis 1 eller 3 trengs ingen ytterligere informasjon enn utbetalingsmottakers navn, fødselsnummer og kontonummer.

Storebrand sjekker informasjonen i folkeregisteret og kan utbetale.

Hvis 2, trenger vi samboerbekreftelse undertegnet av samboeren:

Enten: Felles barn og felles adresse, bor fortsatt sammen.

Eller: Ingen felles barn. Har bodd sammen siden DDMMÅÅ (minst to år siden) og fortsatt bor sammen.

Navn, fødselsnummer og kontonummer og signatur.

Hvis 4, trenger vi skifteattest, og fødselsnummer og kontonummer til arvingen(e).

17.03.2022: Informasjon vedrørende situasjonen i Ukraina

Du kan lese mer om hvordan krigen i Ukraina påvirker reiser til Ukraina, Russland, Hviterussland og Moldova på gouda.no.

03.09.2021: Gouda har inngått samarbeid med CERTA om sikkerheten under reisen din

For å gi kundene våre ekstra trygghet på reisen, samarbeider Gouda med CERTA Intelligence & Security.

Dette betyr at alle kunder med en Gouda reiseforsikring nå har tilgang til rådgivning og andre sikkerhetsrelaterte tjenester via Gouda Alarm, hvis de under reisen skulle havne i en situasjon der sikkerheten er truet. Det kan for eksempel være som følge av en terrorhendelse, ved politisk uro eller man på annet vis befinner seg i en kritisk situasjon som krever bistand fra sikkerhetsspesialister.

Gouda Alarm vurderer dekning og koordinerer innsatsen med CERTA. Utgiftene til CERTAs tjenester dekkes i henhold til dekningssummene under «Personlig sikkerhet» i forsikringsvilkårene.

Tjenesten er inkludert på reiseforsikringen og krever ikke ekstra premie.

Maxresdefault 2
Se video: Lena om PF Forsikring
Videobilde PF Forsikring Dag Arne Thoresen
Se video: Dag Arne om PF Forsikring
Inge om PF Forsikring
Se video: Inge om PF Forsikring
PF Forsikring Anita skjermbilde
Se video: Anita om PF Forsikring