PF Forsikring

PF Forsikring sikrer deg som medlem i Politiets Fellesforbund kvalifisert service og rådgivning i forsikringsspørsmål.

Vi har medarbeidere med lang og variert erfaring fra forsikringsbransjen, og de kan gi deg gode og konstruktive forslag til løsninger på dine behov.

Medlemsfordel, PF Forsikring
PF Forsikring sikrer deg som medlem den hjelpen du trenger

> Gå til PF Forsikring for å se alle våre tilbud

Politiets Fellesforbund har et omfattende tilbud på forsikringer. Når du melder deg inn hos oss, blir du automatisk med i en unik og rimelig forsikringsordning, PF Obligatoriske. Den inneholder blant annet dekning ved ulykke, død, uførhet, kritisk sykdom, ID-tyveri og nettmisbruk.

Vi har også meget gode frivillige kollektive forsikringer til lave priser: innboforsikring, reiseforsikring, helseforsikring, barneforsikring og andre tilleggsforsikringer for både medlemmer og ektefelle/samboer.

I tillegg tilbyr vi private skadeforsikringer for dine private eiendeler, som bil, hus, hytte, fritidsbåt og andre verdigjenstander, til gunstige priser og vilkår.

Aktuelle saker

01.02.2023: Informasjon fra Gouda om Flyr-konkursen

Flyselskapet Flyr har begjært selskapet konkurs.

Dette betyr at kunder som har kjøpt flyreise hos Flyr har blitt rammet av konkursen enten før avreise eller under reisen.

Reise- og avbestillingsforsikringen har dessverre ingen dekning som følge av konkurs og Gouda kan derfor ikke hjelpe til i slike tilfeller.

Flyr oppfordrer alle som har bestilt billett hos dem om å kontakte sitt kredittkortselskap for mulig refusjon.

Vi henviser til Flyr som oppdaterer deres nettside løpende: flyr.com

02.05.2022: Rutine ved dødsfall: Begravelsesstøtte

Startet 1.1.2019.

Forsikringssum: 1 G

Forsikret: Medlem, ektefelle/samboer, barn ut året de fyller 21.

Utbetaling av forsikringssummen

Medlems død: Standard utbetalingsrekkefølge, samboer (samboerdefinisjon må være oppfylt) er likestilt med ektefelle.

Ektefelle/samboers eller barns død: utbetales til medlemmet.

Det er ikke anledning til begunstigelse eller testamentering av denne forsikringen.

Etterlatte /kontaktperson skal alltid kontakte forsikringskontoret først.

Rask utbetaling er spesielt viktig.

Forsikringskontoret trenger derfor snarest:

  • Navn og fødselsnummer til avdøde
  • Avdødes rolle (medlem, ektefelle/samboer, barn)
  • Navn på den/de som har rett på utbetalingen
  • Kontonummeret til den/de som har rett på utbetalingen

Forsikringskontoret sender informasjonen til Storebrand.

Storebrand har tilgang til en del opplysninger i Folkeregisteret, bl.a. at vedkommende er registrert som død (blir nå raskt registrert), navn på eventuell ektefelle og barn. Etterlatte/tillitsvalgte/arbeidsgiver slipper derfor å innhente mer informasjon enn nødvendig. Dødsattest og skifteattest trengs stort sett ikke.

Storebrand kommuniserer direkte med etterlatte, eller den som etterlatte ønsker skal ta seg av saken (f.eks. lokallagsleder, arbeidsgiver, tillitsvalgt, e.l.). I så fall oppgir forsikringskontoret dette til Storebrand.

Hvis det er medlemmet som er død, utbetales forsikringssummen til:

  1. Ektefelle
  2. Samboer (med definisjon)
  3. Barn eller andre livsarvinger
  4. Andre arvinger etter loven

Hvis 1 eller 3 trengs ingen ytterligere informasjon enn utbetalingsmottakers navn, fødselsnummer og kontonummer.

Storebrand sjekker informasjonen i folkeregisteret og kan utbetale.

Hvis 2, trenger vi samboerbekreftelse undertegnet av samboeren:

Enten: Felles barn og felles adresse, bor fortsatt sammen.

Eller: Ingen felles barn. Har bodd sammen siden DDMMÅÅ (minst to år siden) og fortsatt bor sammen.

Navn, fødselsnummer og kontonummer og signatur.

Hvis 4, trenger vi skifteattest, og fødselsnummer og kontonummer til arvingen(e).

17.03.2022: Informasjon vedrørende situasjonen i Ukraina

Du kan lese mer om hvordan krigen i Ukraina påvirker reiser til Ukraina, Russland, Hviterussland og Moldova på gouda.no.

Koronasituasjonen

Har du spørsmål om hva reiseforsikringen i PF Forsikring dekker? Gå til PF Forsikring for å lese mer om det >

Du kan også sjekke sidene til Gouda Reiseforsikring, som er leverandør av PF Forsikrings reiseforsikring.

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon 23 16 31 00 eller e-post: post@pfforsikring.no.

20.12.2021: Informasjon fra Gouda om lengre saksbehandlingstid

Året som ebber ut har dessverre også vært preget av korona, og hvem skulle ane at epidemien mot slutten av året fremdeles skulle prege vår hverdag i så stor grad?

Mer sykdom, smitte og restriksjoner bidrar også til stadig flere henvendelser til vår skadeavdeling. For tiden ligger behandlingstiden på litt i overkant av 5 dager, og på grunn av mye sykdom også hos oss, kan behandlingstiden frem til over nytt år dessverre bli noe lenger. Vi ønsker allerede nå å forberede dere på at dette kan skje, men håper på forståelse for situasjonen. Alle som tar kontakt med skadeavdelingen får selvfølgelig tilbakemelding fra oss, og som alltid kan Gouda Alarm kontaktes 24/7.

03.09.2021: Gouda har inngått samarbeid med CERTA om sikkerheten under reisen din

For å gi kundene våre ekstra trygghet på reisen, samarbeider Gouda med CERTA Intelligence & Security.

Dette betyr at alle kunder med en Gouda reiseforsikring nå har tilgang til rådgivning og andre sikkerhetsrelaterte tjenester via Gouda Alarm, hvis de under reisen skulle havne i en situasjon der sikkerheten er truet. Det kan for eksempel være som følge av en terrorhendelse, ved politisk uro eller man på annet vis befinner seg i en kritisk situasjon som krever bistand fra sikkerhetsspesialister.

Gouda Alarm vurderer dekning og koordinerer innsatsen med CERTA. Utgiftene til CERTAs tjenester dekkes i henhold til dekningssummene under «Personlig sikkerhet» i forsikringsvilkårene.

Tjenesten er inkludert på reiseforsikringen og krever ikke ekstra premie.

Videobilde PF Forsikring Dag Arne Thoresen
Se video: Dag Arne om PF Forsikring
Inge om PF Forsikring
Se video: Inge om PF Forsikring
PF Forsikring Anita skjermbilde
Se video: Anita om PF Forsikring