Statsbudsjettet 2020

Pengene vil ikke strekke til

Statsbudsjett 2020 Bilde

Politiets Fellesforbund er fornøyd med å finne igjen våre innspill til statsbudsjett, jobb til politistudentene og etterforskningsløft, i forslag til budsjett for 2020. Dessverre ser vi at pengene som er bevilget ikke er nok til alle hovedprioriteringene som regjeringen mener de har bevilget penger til i 2020.

Justisminister Jøran Kallmyr sier i en pressemelding fra justisdepartementet at de 100,4 millioner kronene som i statsbudsjettet skal legge til rette for nye politistillinger i politiet kan gi jobb til 170 nyutdannede politistudenter.

– Det er svært viktig at politistudentene som går ut av Politihøgskolen får jobb. Det har de siste årene blitt vanskeligere og vanskeligere for de nyutdannede fra Politihøgskolen å få jobb. Ferske tall fra 2.kvartal viser at ingen av de som gikk ut av skolen i sommer har fått fast jobb, og kun 52,2 prosent av de som gikk ut i 2018 har fått fast jobb. Skal befolkningen få den polititjenesten de har krav på må politistudentene få jobb. Politikerne må ta inn over seg at 2 av 3 politiansatte går hjem fra jobb med en vond følelse i magen fordi de ikke har fått gjort en så god jobb som de ønsker. Vi forventer derfor at det med bevilgningene i årets budsjett prioriteres at politistudentene faktisk får jobb, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Etterforskningskapasiteten må styrkes

I forslag til statsbudsjett påpeker også regjeringen at 83 millioner kroner skal muliggjøre en styrking av etterforskningskapasiteten.

– Vi synes også det er positivt å se at regjeringen setter av 83 millioner kroner for å styrke politidistriktenes driftsbudsjett, og muliggjøre en styrking av etterforskningskapasiteten. Politiets Fellesforbund har vært tydelig på at lønnsnivået blant etterforskere må opp, og det er derfor gledelig å lese i budsjettet at regjeringen også anerkjenner behovet for å iverksette tiltak for å beholde og rekruttere etterforskere, sier Bolstad.

Planene større enn pengesekken

I statsbudsjett for 2020 er det foreslått en økning på rundt 600 millioner kroner til politiets driftsbudsjett. Dessverre ser vi allerede ved første øyekast at dette ikke vil strekke til alle de gode hovedprioriteringene som justisdepartementet mener at politietaten skal innfri i 2020.

– Hvis vi trekker fra lønns- og prisvekst, som i 2019 var på en halv milliard kroner, sitter vi ikke igjen med nok til å dekke inn nye stillinger, etterforskningsløft, bedre helikopterkapasitet i nord eller drift av nytt beredskapssenter. Det må rett og slett mer penger på bordet for at det skal være mulig å gjennomføre dette, sier Bolstad.

Flere av politidistriktene ligger an til et overforbruk i 2019. Det er derfor helt nødvendig at de får en reell styrking i 2020 for at befolkningen skal få det politiet de har krav på og fortjener, og hvis vi skal nå 2 per tusen innen 2020.

– Dessverre kan vi ikke se hvordan det skal bli mulig med det budsjettet som foreligger for 2020, sier Bolstad.

Nedtrekk på PHS

Det er en del informasjon i teksten i statsbudsjettet også som vi må sette oss godt inn i nå. Blant annet foreslår regjeringen et nedtrekk på Politihøgskolen igjen fra 550 til 400 studenter.
– Dette er svært alvorlige signaler fra regjeringen, både for fremtidige politistudenter, det dyktige fagmiljøet ved Politihøgskolen, og innbyggerne som i fremtiden vil få færre politiutdannede, avslutter Bolstad.