Politimann frikjent

Jakkemerke 3

Politimannen som var tiltalt for vold mot to menn i Kongsberg ble i dag frikjent på alle punkter i Buskerud tingrett.

Politibetjenten var tiltalt for å ha slått to unge menn med knyttet neve og batong utenfor en bensinstasjon i Kongsberg i oktober i fjor. Han har selv forklart at han handlet i nødverge. I dag ble han frifunnet både for påstanden om vold og for grovt brudd på tjenesteplikten. I tillegg slipper han å betale erstatning til de fornærmede.

Advokat Jon Christian Elden mener dommen er meget grundig.

– Den finner at politimannen gjorde jobben han skulle og «innenfor politilovens regler», sier han til VG.

Hovedfokuset har vært ivaretakelse

– Politiets Fellesforbund tar ikke stilling til selve skyldspørsmålet. Vårt hovedfokus som fagforening har hele veien vært ivaretakelse av de berørte i politidistriktet. Saken har naturligvis vært svært belastende. Det er godt for politimannen å bli trodd, etter å ha stått i en så krevende situasjon over lengre tid. Denne saken viser hvor viktig det er at vi har et velfungerende rettssystem og at alle parter får komme med sine forklaringer slik at man får et helhetsbilde, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Flere sider av saken belyst

Skatvold er veldig glad for at det har kommet frem flere sider av denne saken og at den ikke er så ensidig som den ble fremstilt i starten.

– Det viser seg nå at fornærmede har drapstruet vekter, hatt på seg både kniv og batong på byen, og flere ganger tidligere pågrepet av politiet i ulike alvorlige situasjoner. Dette viser at det er ikke bare de ti sekundene som man ser i videoen som er gjeldende og at vi ikke skal være så raske med å forhåndsdømme. Det er frustrerende når kun en part har anledning til å tapetsere mediebildet med sin vinkling, sier forbundslederen.

Hårfin balanse

Politiet er samfunnets maktorgan i fredstid og har dermed hjemmel til å bruke makt for å sørge for lov og orden. Ingen andre yrkesgrupper er gitt tilsvarende oppdrag av staten.

– Politiet må være i forkant og være forberedt på ulike situasjoner, men samtidig ikke bruke unødvendig mye makt. Balansen er hårfin, men vi må aldri komme dithen at politiet vegrer seg for å gjøre jobben sin, sier Unn Alma Skatvold.

Som operativt politi står man overfor mange tøffe oppdrag.

– Det er økende voldsbruk, stadig flere som bevæpner seg med kniv, mye rus og psykiatri. Politiet har plikt til å handle og kommer opp i veldig mange vanskelige og krevende situasjoner som krever raske beslutninger. Situasjoner som av og til står om livet. Beslutninger som skal tas på sekunder. Det er ingen tvil om at det gjøres utrolig mye godt politiarbeid. Norsk politi har veldig høy tillit, den må forvaltes godt og vi må derfor tåle at måten vi jobber på kan ettergås, sier Skatvold.

Kroppskamera

I kjølvannet av Kongsberg-hendelsen har det blitt satt nytt fokus på om politifolk bør bruke kroppskamera. Det har blitt testet ut i en periode i Oslo 2015, men ifølge Politidirektoratet skal ordningen nå prøves på nytt i 2024.

– Politiets Fellesforbund har ikke tatt et bestemt standpunkt til hvorvidt vi støtter dette eller ikke, men vi har en pågående debatt internt i forbundet og er veldig positive til at dette utredes nærmere, sier forbundslederen.

Vil vurdere anke

Spesialenheten sier i en pressemelding at de nå tar dommen til etterretning og at de deretter vil vurdere ankespørsmålet. Fristen for å anke er to uker etter domsavsigelse.