Forventer at regjeringsplattformen lar seg gjennomføre

Sigve Bolstad #01

Foto: Thomas Haugersveen

– Den nye regjeringsplattformen har flere gode elementer i seg. Vi forventer at alt lar seg gjennomføre og at budsjettet blir styrket, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Høyre, Frp og Venstre ble søndag ettermiddag enige om ny regjeringsplattform. Fullføre arbeidet med nærpolitireformen, arbeide for å nå målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere innen 2020, åpne for å gi punktbevæpning på sårbare steder og gjennomføre forsøk i utvalgte politidistrikt med elektrosjokkvåpen er noen av punktene i den nye plattformen. 

– Politireformen er fortsatt ikke i mål og det er flere ting som bør på plass for at politiet skal kunne løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte. Vi er glad for at regjeringen i den nye plattformen presiserer at det skal prioriteres økte midler ut til distriktene fremfor Politidirektoratet. Det er på tide å dimensjonere opp distriktene. Slik som det er i dag sliter politiet med store økonomiske etterslep på blant annet bygninger, utstyr og IKT-systemene. Samtidig som politiet gjennomgår en reform, sier Bolstad.
Regjeringen ønsker også å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det mener Politiets Fellesforbund er helt nødvendig for at reformen skal lykkes.

Bemanning er vesentlig

– Jeg er glad for at regjeringen erkjenner at den beste måten å bekjempe kriminalitet på er å forebygge. Det handler om å være i forkant og jobbe proaktivt. Skal nærpolitireformens intensjon bli en realitet, nemlig et politi som kommer nærmere publikum, så er det blant annet viktig at politiet sitter med oppdatert kompetanse og at vi når målet om to politifolk per 1000, sier forbundslederen. 

Han påpeker at økt bemanning og ansettelse av ferdigutdannede politistudenter er helt vesentlig dersom man blant annet skal få til det Etterforskningsløftet som er lovet fra politisk hold.

– Vi trenger variert kompetanse i etaten. Våre sivile medlemmer og juristmedlemmer gjør alle en viktig jobb. Det er det ingen tvil om. Samtidig er vi også opptatt av å verne om det politifaglige. Det gjelder også lederstillingene i politiet. Det er et stort behov for politifaglig kompetanse når det gjelder ledelse i etaten. Lederstillingene skal i stor grad lede politifaglige, operative oppdrag og etterforskning, sier Bolstad.

Positiv til ny politihøgskole

I den nye regjeringsplattformen kommer det også frem at det skal vurderes å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum, samtidig som beredskapssenteret på Taraldrud skal fullføres innen planlagt tid. 

– Det er utrolig viktig å få på plass en ny politihøgskole. Det er ingen tvil om at politihøgskolen i Oslo trenger en oppdatering på bygg og øvingsfasiliteter. Når det gjelder beredskapssenteret så synes vi det er positivt at regjeringen satser på beredskapen i den spisse enden, det har vært et etterlengtet behov. Men utfordringen er hvis den går utover hverdagsberedskapen knyttet til det å løse samfunnsoppdraget, sier Sigve Bolstad.

Et steg i riktig retning angående bevæpning

Han er også glad for signalene som har kommet fra regjeringen vedrørende bevæpning. I den nye regjeringsplattformen vil regjeringen åpne for å gi punktbevæpning på sårbare steder samtidig som de ønsker å gjennomføre forsøk i utvalgte politidistrikt med elektrosjokkvåpen. 

– Politiets Fellesforbund har lenge ment at generell bevæpning er viktig både for befolkningens sikkerhet og egensikkerheten til norsk politi. Det er i alle fall et steg i riktig retning og vi ser at Politidirektoratet erkjenner at det faktisk er et behov, sier forbundslederen.