Lokalsamfunnskonferansen 2021:

– Ikke lyktes med målet om et politi tettere på befolkningen

Vagslid Klinge Bolstad LSK21

F.v. stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen; stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), medlem av justiskomiteen; og forbundsleder Sigve Bolstad under Lokalsamfunnskonferansen 2021.

Foto: Lokalsamfunnsforeningen

Mye er blitt bedre i norsk politi de siste årene, med styrket spiss beredskap og økt bemanning, men samtidig har man ikke lyktes med å etablere et reelt nærpoliti der hvor folk bor. Det fortalte forbundsleder Sigve Bolstad under Lokalsamfunnskonferansen 2021.

Lokalsamfunnskonferansen 18.-19. januar 2021 tok opp temaer som belyser konsekvenser når viktige samfunnsstrukturer og tjenester sentraliseres, og hvordan dette svekker tryggheten i lokalsamfunnene.

Et av temaene som ble diskutert var nærpolitireformen. Politiets Fellesforbund har hele tiden vært tydelige på at nærpolitireformen ikke er gjennomført i tråd med intensjonene og at befolkningen har blitt holdt for narr. Dette underbygges av evalueringer av reformen, forskning på norsk politi og undersøkelser blant Politiets Fellesforbunds lokallag.

– Nå må man erkjenne at man ikke har lyktes med målet om at politiet skal komme tettere på befolkningen. Kompetansemiljøene og den spisse beredskapen i norsk politi er styrket, uten at man har fått på plass den lokale tilstedeværelsen og hverdagsberedskapen som trengs. Det har igjen gitt dårligere rom for forebygging, sier Bolstad.

Forbundslederen legger til at det var nødvendig å gjøre endringer i politiet, men at man i oppfølgingen av reformen ikke har lyktes i å finne riktig balanse mellom det å bygge sterke kompetansemiljø og nasjonal beredskap og det å ha et politi som kommer når befolkningen har behov for det og som er synlig i lokalsamfunnene selv når det ikke har skjedd noe.

– Så er det selvsagt variasjon mellom ulike deler av landet når det gjelder i hvor stor grad man har lyktes i å etablere et nærpoliti, og noen steder fungerer det bra, men det store bildet er likevel at man ikke har lyktes med å oppfylle reformens målsetting om å utvikle et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor, sier Sigve Bolstad.

Reformer som svekker tryggheten i lokalsamfunnene

Lokalsamfunnskonferansen er et samarbeid mellom Lokalsamfunnsforeningen, Politiets Fellesforbund og Fagforbundet. Forbundsleder Sigve Bolstad deltok under den delen av konferansen som handlet om «reformer som svekker tryggheten i lokalsamfunnene». Her holdt Bolstad et innlegg som redegjorde for intensjonene i politireformen, tilbakemeldingene fra lokallagene i Politiets Fellesforbund, og de siste års forskning på politiet.

Etter sitt innlegg deltok Sigve Bolstad i en debatt med stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen; stortingsrepresentant Ingunn Foss (H), medlem av justiskomiteen; og stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), medlem av justiskomiteen.

Du kan se Bolstads innledning og den påfølgende debatten i opptak her.

Foss Vagsli Klinge Bolstad LSK21

F.v. stortingsrepresentant Ingunn Foss (H), medlem av justiskomiteen; stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen; stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), medlem av justiskomiteen; og forbundsleder Sigve Bolstad under Lokalsamfunnskonferansen 2021.

Foto: Lokalsamfunnsforeningen