– Klokt å utsette særorganreform

Sigve Bolstad #02

Foto: Bård Gudim

Regjeringen utsetter reformen av politiets særorganer. – En klok beslutning, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Regjeringen nedsatte i mai 2016 et utvalg for å se på alle særorganene i politiet. Særorgansutvalget, som leverte sin utredning nøyaktig et år etter, foreslo blant annet å legge ned Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet, samtidig som de ville slå sammen Kripos og deler av Økrim.

I dag ble det klart at justisminister Per-Willy Amundsen ikke ønsker å sette i gang noen nye omstillingsprosesser.

– Politiets Fellesforbund mener det er en klok og riktig beslutning av statsråden. Det er helt feil tidspunkt å omorganisere særorganene på. Norsk politi går nå gjennom den mest omfattende reformen i historien. De nye politidistriktene har knapt satt seg og utredningen kom før man har sett hvor robuste de tolv politidistriktene er, og hva man eventuelt trenger av særorganenes gode kunnskap. Det er dessuten en stor belastning for de ansatte med nærpolitireformen. Da er det godt å slippe nok en reform å forholde seg til, sier Bolstad.

Han påpeker at det gjøres en meget god jobb ute i særorganene.

– Særorganene gjør en særs viktig jobb og har en viktig spisskompetanse. Hvis det skal gjøres noen endringer, så må alternativet bli enda bedre enn det er i dag, sier forbundslederen. 

Justisministeren mener det er viktig å ikke gjøre for mye reformarbeid samtidig.

– Politireformen er den høyest prioriterte utviklingsoppgaven i norsk politi frem mot 2020. Omstillingsarbeidet i politiet må konsentreres om gjennomføringen av reformen, og det vil på nåværende tidspunkt være svært krevende å følge opp nye og omfattende organisasjonsmessige endringer i etaten, sier Amundsen i en pressemelding.