Ny statsråd på plass

Tor Mikkel Wara

Foto: First House

Tor Mikkel Wara ble i dag utnevnt til ny justis- og beredskapsminister.

53-åringen er utdannet økonom og ble ansett som et lysende politisk talent på 80- og 90-tallet. Han jobbet som rådgiver for Carl I. Hagen allerede som 21-åring. Wara ledet FpU i årene 1987–90 og ble valgt inn på Stortinget fra Finnmark i 1989.

Fokus på nærpolitireform

– Det er bra at det er en ny justisminister på plass, og nå er det viktig å ha full fokus på å ferdigstille politireformen på en god måte og gi samfunnet det nærpolitiet som er lovet, sier forbundsleder Sigve Bolstad om utnevnelsen av den fjerde justisministeren i Solberg-regjeringen.

Det er nok arbeid å gripe tak i for den nye justisministeren. Bemanning er helt avgjørende for at man skal lykkes med politireformen, og slik situasjonen er i dag er det ikke rom i budsjettet for å ansatte de politifolkene som trengs.

Håper på et godt samarbeid

– Mange distrikt sliter med store etterslep både når det gjelder folk og utstyr. Politiets Fellesforbund forventer at den nye justisministeren ser realiteten og tar dette på største alvor, sier Bolstad, som ønsker Wara lykke til og håper på et tett og nært samarbeid med den nye statsråden