Selvfølgelig skal vi ha flere politifolk!

Folk og bil 4

Høyre lover flere politifolk på gatene. Det skulle bare mangle. Noe annet ville ha vært løftebrudd.

På sin valgkampturne i forrige uke la statsminister Erna Solberg frem tre nye løfter for politiet. Høyre vil ha dobbel bemanningsvekst i politidistriktene enn i sentrale fellesenheter og stabsfunksjonene, innsatsen for å ta overgriperne på nett skal styrkes og i tillegg lover de et utstyrsløft for politiet.

Det er ingenting som gleder oss mer i Politiets Fellesforbund enn at det satses på politiet. Men var ikke hele poenget med nærpolitireformen å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor? Skal den intensjonen innfris er det en selvfølge at flere politifolk må på plass.

Politiets Fellesforbund er ikke opptatt av antall tjenestesteder. Vi er opptatt av at politidekningen skal være god for alle uansett hvor man bor. Hverdagsberedskap handler om trygghet, at politiet kommer når folk ringer, men også at politiet er synlige ute i lokalsamfunnet. I dag er det så stort fokus på kort responstid at andre viktige politioppgaver blir nedprioritert, som blant annet forebygging. Vi måler hele tiden situasjonene der politiet kommer løpende etter og kriminaliteten allerede er begått. Når skal man måle det proaktive arbeidet?

I dag er det dessverre slik at vi hele tiden ser eksempler på at brann og ambulanse er først på et åsted og at politiet stadig vekk bruker lengre tid, spesielt på mindre steder og ute i distriktene. Det kan ikke være slik at andre etater må gjøre politiets jobb fordi politiet ikke har kapasitet til å rykke ut. Hva vil dette til slutt gjøre med tilliten vår?

Selv om reformen har gitt betydelige utfordringer når det gjelder den lokale tilstedeværelsen, så er det flere områder som har blitt bedre. Politiet har blitt mye mer profesjonalisert og man har bygget opp sterke og spesialiserte fagmiljøer. Det var også helt riktig og ikke minst nødvendig å styrke den spisse beredskapen. Vi har fått tre nye politihelikoptre, nytt beredskapssenter og godt trente mannskaper.

Samtidig som budsjettene har økt har også antall oppgaver som politiet skal håndtere skutt i været. Det har ikke vært samsvar mellom ambisjonsnivået i politireformen og ressursene politiet har blitt tildelt. Resultatet er at det har gått ut over hverdagsberedskapen.

Høstens stortingsvalg nærmer seg med stormskritt. Partiene sprer om seg med valgløfter og lover gull og grønne skoger. Men følger det penger med disse valgløftene? For vi er altfor godt kjent med regelen at når noe prioriteres opp, så må noe annet prioriteres ned. Politiets Fellesforbund har kun et ønske. Norsk politi er i verdensklasse. Gi oss mulighet til å fortsette med å være det. Og gi oss mulighet til å oppfylle intensjonen med hele nærpolitireformen.

Sigve Bolstad
Forbundsleder
Politiets Fellesforbund