Skal følge opp politikernes løfter

Debatt Under Arendalsuka

Politikerne lovte blant annet at det ikke skal bli nedtrekk på Politihøgskolen i 2018, mer penger til distriktene og egen finansering av investeringer. Politiets Fellesforbund skal følge opp lovnadene videre.

Høydepunktet for Politiets Fellesforbund under Arendalsuka i år var da forbundet arrangerte en justisministerduell og en kriminalpolitisk debatt, men temaer som er viktig for medlemmene.

– Det første punktet i debatten var et krav om en fullfinansiering av politireformen. Der fikk vi en god nyhet fra Hadia Tajik, som sa at hun ønsker at man skal øke budsjettet i norsk politi, at ABE nedtrekket i forhold til å forskuttere effektiviseringen skal bort og man skal styrke budsjettet i distriktene. Det er bra, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Politikerne kom også med lovnader om at de vil finansiere investeringer på utsiden av de ordinære budsjettene, så tunge investeringer som over tid nå har tappet det ordinære driftsbudsjettet vil bli finansiert utover dette.

Ikke nedtrekk på Politihøgskolen

En annen gladnyhet er at opptaket på Politihøgskolen fortsetter med samme antall studenter som nå. Dette har vært viktig for Politiets Fellesforbund, da det er for tidlig med et nedtrekk før reformen har satt seg og behovene til distriktene er klare.

– At det ikke blir nedtrekk fra 2018 var justisministeren veldig tydelig på. Dette treffer publikum og det treffer oss i Politiets Fellesforbund. Det er veldig, veldig bra, sier en fornøyd Bolstad.

Særlig er dette viktig opp mot å nå målet på 2 polititjenestemenn- og kvinner per 1000 innbygger, og i alle fall om dette målet skal nås i hvert eneste politidistrikt, slik Politiets Fellesforbund ønsker.

– Vi er i en nærpolitireform, og det er viktig at det er politikraft ute der samfunnsoppdraget skal løses. Derfor ble det stilt et direkte spørsmål om politikerne kunne være med på, og ansvarliggjøres, i forhold til 2 per 1000 i hvert distrikt. Det var det ingen som kvitterte positivt på, men vi merker mellom linjene at de skjønner at dette er viktig i forhold til nærpolitireformen, og det kommer til å bli fulgt opp videre, sier Bolstad.

Tror på generell bevæpning

Siste delen av den kriminalpolitiske debatten gikk på bevæpning. Det er fortsatt bare Fremskrittpartiet som deler Politiets Fellesforbunds standpunkt om generell bevæpning av norsk politi.

– Men dessverre så er samfunnsbildet slik i dag at debatten knyttet til bevæpning går mer og mer i retning av at det med sannsynlighet, slik vi ser det i alle fall, vil det bli en generell bevæpning av norsk politi. Men per dags dato så er det ikke politisk flertall for dette. Det vil vi også fortsette å jobbe med, sier Bolstad.

Skal fortsette ansvarliggjøringen

Arendalsuka er en svært viktig påvirkningsarena for politikere, fagforeninger, organisasjoner og journalister. Politiets Fellesforbund deltok i flere debatter, blant annet om varsling, New Public Management og om å miste autorisasjonen. I tillegg var forbundet til stedet på arrangementene til andre UNIO-forbund, samt Politidirektoratets arrangement.

– Vi kommer fortsatt til å jobbe med de sakene vi mener er viktig, og vi registrerer også litt politisk enighet på tvers av partiene, og det er et godt utgangspunkt også i forhold til at vi har et stortingsvalg nå snart, og vi skal samarbeide godt med alle. Vi er fornøyd med Arendalsuka, og skal fortsette å ansvarliggjøre politikerne, sier Bolstad.

Sigve Bolstad #14 (Arendalsuka 2017)
Oppsummering av Arendalsuka 2017