Viktig budsjettseier for Politiets Fellesforbund

Sigve Bolstad #10

– Vi er veldig fornøyd med at politidistriktene og særorganene selv kan bestemme hvordan de skal disponere de økte midlene, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

I statsbudsjettet for 2018 fremmet regjeringen forslag om å øke politiets driftsbudsjett med 100 millioner kroner i frie midler, der politidistriktene skulle prioriteres. Politidirektoratet forslo at disse midlene skulle øremerkes til investeringer i politidistriktene og stillinger i særorganene.

Politiets Fellesforbund sitt klare standpunkt var at disse midlene i sin helhet skulle være å anse som frie driftsmidler, uten øremerkinger.

Viktig seier, klare forventninger

– Det er de ute i etaten som kjenner hvor skoen trykker, og best kan vurdere hvordan de skal disponere budsjettøkningen. Vi er veldig glad for at vi er enig om at de 100 millionene er frie midler, sier Bolstad.

Les mer: Disponeringsskriv for politi- og lensmannsetaten, 2018