312 politiutdannede vil ha jobb på Rjukan

Politistudenter 01 Avgangskull

– Det er ikke første gang det er hundrevis av søkere til en politistilling, og slik det ser ut på statsbudsjettet vil det heller ikke være den siste, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Rett før jul ble det lyst ut to ledige stillinger på Rjukan. En fast og en midlertidig stilling, begge som politibetjent.

Stillingene hadde søkere fra hele landet, og de fleste søkerne er fra kullet som ble uteksaminert fra Politihøyskolen i 2019.

Flere tilfeller av ekstremt høye søkertall

– De siste årene har man sett en tendens der det blir lengre mellom de ledige stillingene i politi- og lensmannsetaten, noe som fører til at mange nyutdannede går inn i kortere vikariater - om de er så heldige. Mange blir gående lenge uten relevant jobb i etaten, sier forbunderleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Ved utgangen av fjoråret utlyste Oslo politidistrikt 24 ledige stillinger ved patruljeseksjonene ved enhet øst og enhet sentrum. Da søknadsfristen hadde gått ut satt de igjen med 838 søknader.

– Det er mange som har usikre ansettelsesforhold, hvis de har noe ansettelsesforhold i politiet i det hele tatt. Derfor er de interessert i å få jobb. Samtidig vet vi også at Oslo er en attraktiv arbeidsplass å søke seg til. Det fremstår som at det er mange som ikke har jobb, men disse tallene vet jeg ikke noe om, sa Robert Thorsen, seksjonssjef for patruljeseksjonen ved enhet sentrum i Oslo, til Politiforum i fjor.

Bekymringsverdig bemanningssituasjon

Det høye søkertallet har en åpenbar sammenheng med den økonomiske situasjonen i politiet, der det å levere et godt rustet politi med nok ansatte til å løse samfunnsoppdraget er mindre viktig enn at politidistriktene holder seg innenfor de svært stramme budsjettene de har fått tildelt.

– Bemanningssituasjonen i politiet er svært bekymringsfull. Politidistriktene har ikke økonomi til å bemanne i tråd med nærpolitireformens intensjoner og politistudenter uteksamineres til arbeidsledighet, forklarer Bolstad.

Tall fra tredje kvartal i 2019 viste at kun 16 fra Politihøgskolens studentkull i 2019 som har fått fast jobb i politiet.

– De som går ut av Politihøgskolen må få jobb, og skal de få det må politidistriktene rett og slett ha penger til å ansette de, sier Bolstad.