Dom har falt i Kongsberg-saken

Unn Alma14 1

Politimannen som var tiltalt for vold mot to menn i Kongsberg i oktober 2022 er dømt i Borgarting lagmannsrett. Han dømmes til 120 dagers fengsel – dobbelt så mye som aktors påstand.

Politimannen ble først frifunnet i Buskerud tingrett, men Spesialenheten anket saken til Borgarting lagmannsrett. Der har nå dommen falt.

– Politiets Fellesforbund registrerer at lagmannsretten har vurdert skyldspørsmålet annerledes enn tingretten. Politiets Fellesforbund har som fagforening vært opptatt av ivaretagelsen av de berørte i politidistriktet. Dette er en krevende sak. Selvsagt mest for dem som er direkte berørt, men også for politiet generelt, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Et økende problem

Uavhengig av dommen i Borgarting lagmannsrett er forbundslederen bekymret over utviklingen i samfunnet.

– Det er økende voldsbruk. Det er en stor økning av vold og trusler mot politiet, både i Norge og ellers i Europa. Stadig flere bevæpner seg med kniv. Det er mye rus og psykiatri. Politiet har plikt til å handle og kommer opp i veldig mange vanskelige og krevende situasjoner som krever raske beslutninger og hvor det kan stå om livet. Politiet skal være på offensiven, men samtidig ikke bruke unødvendig makt. Balansen er hårfin, og vi må aldri komme dit hen at politiet blir redd for å gjøre jobben sin, kommenterer Unn Alma Skatvold - og fortsetter:

Politimannens forsvarer, Heidi Reisvang, sa tidligere i dag at hennes klient er bekymret for hvordan dommen får effekt i samfunnet med tanke på hvordan operative polititjenestemenn i risikosituasjoner må kalkulere risikoen for egen straffeforfølgelse fremfor å gjøre det politiet egentlig er trent til.

– Hvis dommen blir stående, så vil det nok bli noen debatter og diskusjoner for de ansatte i etaten i forhold til om man vil gå inn i alle situasjoner fremover. Det er jeg bekymret for, avslutter PFs forbundsleder.

Saken vil bli anket til Høyesterett.