Evalueringsutvalg er et godt tiltak

Sigve Bolstad 24

Politiets Fellesforbund har siden dommen mot Eirik Jensen i tingretten ment at politiet må granskes, uavhengig av hva domsavgjørelsen blir til slutt. Et evalueringsutvalg er derfor et godt tiltak.

Politidirektoratet setter ned et eksternt ledet utvalg for å evaluere og identifisere læringspunkter etter at straffesaken mot Eirik Jensen er blitt rettskraftig.

Jensen ble i juni dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika i Borgarting lagmannsrett. 10. november avviste Høyesterett anken, og dommen er med det rettskraftig.

Mange lurer på hvordan dette kunne skje

Politiets Fellesforbund mener en slik ekstern granskning er svært viktig.

– Spørsmålet mange stiller seg er hvordan kunne dette skje, og jeg har vært tydelig på at en granskning er viktig – uansett utfall i domstolen. Nå har den hatt full gjennomgang i flere rettsrunder, og da mener jeg at en full gjennomgang av saken i politiet også er helt nødvendig. Mange spør seg, gitt at han er skyldig, hvordan kunne dette skje, hvordan kunne saken dra ut så lenge, burde det eventuelt vært oppdaget før? Det er viktig at man går denne saken ordentlig i sømmene på alle måter nå, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Granskning måtte til uansett

Det var da Eirik Jensen ble dømt i Oslo tingrett at daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mente at det måtte settes i gang en ekstern granskning av Oslopolitiet fordi tilliten var svekket. Det var også daværende politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, åpen for.

Bolstad mener at en granskning hadde vært nødvendig også om Jensen hadde blitt frikjent.

– Det er viktig at man kommer til bunns i hva som har skjedd gjennom hele saken. Det er viktig for samfunnet, men også internt i etaten. Vi må avdekke eventuelle feil og ta læring av dette. Men vi må også se på hva som er blitt gjort riktig her. Politiet er helt avhengig av tillit, og uansett er slike saker skadelig for omdømmet, sier Bolstad.

Dette er utvalget

Utvalget vil bestå av følgende medlemmer:

  • Leder Ingeborg Moen Borgerud, advokat (H) og partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche.
    Øvrige utvalgsmedlemmer er:
  • Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund
  • Professor emerita Liv Finstad
  • Avdelingsdirektør i Säpo, Anders Kassmann
  • Politioverbetjent Erik Christensen fra Nordland politidistrikt

Funksjon som utvalgssekretær vil bli utført av førsteamanuensis Steinar Fredriksen ved Politihøgskolen.