Forbundslederen engasjerte ordførerne

Unn Alma Skatvold på Lokalsamfunnskonferansen 2023

Forbundsleder Unn Alma Skatvold holder innledning til Lokalsamfunnskonferansen 2023.

Foto: Lokalsamfunnsforeningen/Media Sørlandet AS, skjermbilde fra videostrømming

Forbundsleder Unn Alma Skatvold deltok sist uke på Lokalsamfunnskonferansen på Gardermoen. I salen satt en rekke ordførere og andre politikere fra rundt om i Norge, og mange hadde sterke meninger knyttet til politiet.

– Jeg oppfattet forsamlingen som engasjert. Samtidig tror jeg slike samlinger er nyttige. Da får man møtt representanter fra store deler av Norge som kan gi førstehånds tilbakemeldinger på hvordan situasjonen faktisk er ute i landet vårt, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Hun holdt først et innlegg hvor hun kommenterte regjeringens utspill om å opprette ni nye tjenestesteder i løpet av 2023:

– Isolert sett er Politiets Fellesforbund slett ikke imot å opprette eller gjenåpne gamle tjenestesteder, men vi må se dette i et budsjettperspektiv. I 2023 vil politiet oppleve en reell nedgang i budsjettet. Da mener Politiets Fellesforbund at det ikke er riktig utnyttelse av ressursene å binde opp store kostnader i bygg, utstyr og ledelse. Vi mener at det er viktigere å få flere politifolk. Tilbakemeldingen fra svært mange ordførere rundt om i landet er at man ønsker mer synlig politi, mer forebygging spesielt mot barn og unge og en forbedret politikontaktordning, sa Skatvold.

Pengene må tas fra et sted

Unn Alma Skatvold kommenterte også det faktum at hun er svært engstelig for at sterke fagmiljøer nå vil tappes for å få kabalen til å gå i hop:

– Vi har bygget opp meget sterke fagmiljøer i politiet, for eksempel innen etterforskning. Dette er fagmiljøer vi vil beholde og bygge enda sterkere. Da blir det feil å ta ressurser fra disse for å etablere nye tjenestesteder, sa forbundslederen i Politiets Fellesforbund, som senere på dagen deltok i en paneldebatt hvor engasjementet blant de mange ordførerne var sterkt og hvor hverdagsberedskapen i politiet hadde stort fokus.

Se opptak

Du kan se forbundslederens bidrag under Lokalsamfunnskonferansen her:

Unn2lokalsamfunn

Unn Alma Skatvold i paneldebatt på Lokalsamfunnskonferansen 2023.