Ni nye tjenestesteder

Jakkemerke 3

Politiets Fellesforbund er bekymret for finansieringen av de ni nye tjenestestedene.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 offentliggjorde justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at det skal opprettes nye tjenestesteder for politiet. Nå er disse valgt, og det vil bli opprettet ni nye tjenestesteder i løpet av 2023.

De nye tjenestestedene vil bli etablert på følgende steder:

  • Engerdal
  • Hvaler
  • Meråker
  • Oslo
  • Salangen
  • Sandefjord
  • Sigdal
  • Steigen

I tillegg skal tjenestestedet i Seljord styrkes med fire årsverk. Tjenestestedet på Hitra skal få to nye årsverk, og politikontakttjenesten på Frøya skal styrkes.

Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund, er ikke overrasket over at en liste over nye tjenestesteder nå foreligger:

– Det kom klart fram i statsbudsjettet. Og i utgangspunktet er jo Politiets Fellesforbund svært positiv til at det etableres flere kontaktpunkter hvor innbyggerne får politi i nærområdet, men vi har vært helt klare på at en slik satsing må skje med friske midler, sier hun.

Nærpolitireformen

Politiets Fellesforbund har helt siden starten på nærpolitireformen vært tydelig på at navnet på reformen forplikter. Viktigheten av et lokalt forankret politi er noe Politiets Fellesforbund har frontet siden den gang.

– Men vi mener dette ikke er knyttet opp mot antall bygg, men heller måten man jobber på. Dette støttes av innspillene fra ordførerne som har svart opp hvordan de ønsker et bedre nærpoliti. Noen nevner bygg, men det de er unisont enige om er mer synlig politi, mer forebyggende arbeid mot barn og ungdom og bedre forutsetninger for politikontaktordningen. Det mener vi man bør gjøre på andre måter enn å opprette mange nye tjenesteenheter i en tid hvor både kriminalitetsutvikling, samfunnsutvikling, sikkerhetspolitikk og politiets hverdag er annerledes enn da nærpolitireformen ble etablert, sier Unn Alma Skatvold.

Reell budsjettnedgang

Når man legger til at budsjettet for 2023 i realiteten er et dårligere budsjett enn i 2022, blant annet på grunn av den høye prisveksten, så kan ikke Politiets Fellesforbund se at det er forsvarlig å bruke penger på å opprette nye bygg:

– Dersom det betyr at man må bygge ned etablerte, sterke faglige miljø eller annet, vil det være som å flytte rundt på ei bøtte når taket lekker i stedet for å kjøpe flere bøtter. Eller enda bedre: Reparere taket. Politiets Fellesforbund skjønner at dette er en viktig sak for regjeringen, for dette er symbolpolitikk den har gått til valg på, men jeg vil sterkt oppfordre departementet til å lytte til gode råd når dette skal gjennomføres, slik at ikke dette ødelegger for annet godt politiarbeid, sier Skatvold.

Politiets Fellesforbund er derfor tydelige på at dette må komme i tillegg til og ikke i stedet for.

– Nå skal vi bruke litt tid på å se på hvordan dette er tenkt finansiert, og hva det eventuelt da går på bekostning av. Vi håper jo selvfølgelig at dette skal finansieres med friske midler – både bygg og nye stillinger – men det har vi foreløpig ikke fått noen signaler om. Da må noen være tydelige på å tørre å prioritere og si dette høyt, sier forbundslederen og fortsetter:

– Det kan ikke være slik at etableringen av disse ni nye tjenestestedene skal skje innenfor eksisterende økonomiske rammer. Politiet i Norge står i en skvis som det er nå, og vi kan ikke tynne ut de ressursene vi rår over i øyeblikket for å bemanne de ni nye tjenestestedene. Jeg er spent på ytterligere informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet, kommenterer Unn Alma Skatvold.