Internasjonal fagbevegelse fordømmer invasjonen av Ukraina

Støttemarkering for Ukraina, ved Russlands ambassade

Bilde fra markering mot Russlands invasjon av Ukraina, utenfor den russiske ambassaden i Oslo.

Internasjonal fagbevegelse (ITUC) ber Russland om å trekke sine styrker tilbake og appellerer til verdenssamfunnet om dialog for fredelig løsning som respekterer folkeretten.

Unio støtter den internasjonale fagbevegelsens appell om russisk tilbaketrekning og strakstiltak for fred og sikkerhet i regionen. Ukrainakonflikten er ødeleggende for enkeltmennesker og verdenssamfunnet. Lederen av europeisk fagbevegelse (ETUC), Luca Visentini, viser til at Verden trenger ikke mer konflikt, men mer investering i mennesker og jobber, fred og stabilitet.

Den utfordrende situasjonen i Ukraina har vært på fagbevegelsens radar i mange år. Landet er en gjenganger på den globale fagbevegelsens indeks over «risiko-land».

– Nå har vi en situasjon av katastrofalt ødeleggende dimensjoner for folk, staten Ukraina og verdenssamfunnet. Situasjonen har rett og slett gått fra vondt til mye, mye verre, sier Unio-leder Ragnhild Lied på unio.no.

Unio sender solidariske hilsener til fagforeningskollegaer i Ukraina og det ukrainske folk. Det haster med å finne en løsning.

– Unio krever at Russland stanser invasjonen av Ukraina. Konflikten må løses ved forhandlingsbordet og via diplomati, og Krim-avtalen må respekteres, sier Ragnhild Lied.

EuroCOP: Uakseptabel aggresjonshandling

European Confederation of Police (EuroCOP) har også uttalt seg om situasjonen i Ukraina:

– Dette er en fullstendig uakseptabel aggresjonshandling som bringer med seg mye usikkerhet til befolkningen i Ukraina, og de av oss som har familie og venner i regionen, sier EuroCOP-president Calum Steele i forbindelse med en uttalelse til EUs kommissær for indre forhold, Ylva Johansson.

SOS-barnebyer: Jobber på spreng for å beskytte barna

Selv om den vestlige delen av Ukraina relativt sett er trygg, har den forverrede situasjonen i landet ført til et stadig økende antall interne flyktninger og økt press på denne regionen.

Flere av SOS-barnebyers fosterfamilier i Ukraina er nå på vei til Polen. Samtidig økes innsatsen for å sikre livsviktig hjelp og støtte til andre fosterfamilier, barn på institusjoner, samt barn og familier på flukt, skriver SOS-barnebyer.

Politiets Fellesforbund samarbeider med SOS-barnebyer i Pristina i Kosovo.