SOS-barnebyer

Politiets Fellesforbund har valgt å støtte SOS-barnebyer i Pristina i Kosovo.

Sjansen for å lykkes i overgang til voksenlivet øker kraftig med god oppfølging og støtte i overgangsfasen. Politiets Fellesforbund har nå en avtale med SOS-barnebyer fram til 2028.

Ungdom Kosovo Foto Sos Barnebyer

Det bor 1,9 millioner mennesker i Kosovo. Arbeidsledighet er på 33 % for hele befolkningen, og nesten 60 % for de under 25 år. Det er stor tilflytting til hovedstaden, Pristina, av mennesker som søker økonomiske muligheter noe som gir enormt press på eksisterende infrastruktur, sosialtjenester, veier og boliger.

Fattigdom, høy arbeidsledighet, vold i hjemmet og diskriminering av kvinner fører til at en forholdvis stor andel av barn i Kosovo ikke får oppfylt sine grunnleggende rettigheter som det å gå på skole, ha et godt helsetilbud, spise seg mette og å vokse opp i et hjem med en familie. Det er også manglende tilbud for sårbare barn i Kosovo

SOS-barnebyer i Kosovo

SOS-barnebyer har vært etablert i Kosovo siden 2004, men startet arbeidet i Albania med flyktninger fra Kosovo allerede i 1999. SOS-barnebyer er i dag etablert med en integrert barneby i Pristina hvor SOS familiene bor i leiligheter i sentrum av byen, samt et familieprogram, midlertidig omsorgstilbud for forlatte spedbarn og et ungdomshus.

Bakgrunnen for SOS-barnebyers ungdomsprogram i Kosovo

Ungdomsledigheten i Kosovo er på nesten 60 %, det høyeste tallet i hele Sørøst Europa. Barn uten omsorg er ekstra utsatt, da det er større sannsynlighet for at de ikke går på skolen, eller dropper ut, og således har færre jobbmuligheter som voksne. Ungdom som har vokst opp under alternativ omsorg er også mer utsatt for sosial ekskludering, fattigdom, hjemløshet og vold.

Hva går støtten til?

  • Etablering av et ungdomsprogram hvor ungdommen vil bli boende hjemme i sin SOS-familie til de er klare for å flytte for seg selv, i stedet for å bo i ungdomshus.
  • Kompetanseheving (kursing) av omsorgspersonene, hvordan de best mulig kan være med å tilrettelegge for og støtte ungdommene i deres utvikling
  • Hver ungdom får sin egen kontaktperson fra SOS som hjelper dem med individuell støtte, og psykologisk og pedagogisk oppfølging.
  • Fokus på kompetansebygging innen digital teknologi og språk (engelsk) for ungdommene.
  • Oppfordre til etablering av egen bedrift; ungdommen skal få råd og veiledning i oppstart og utviklingsfasen av bedrift
  • Etablering av et fond hvor det kan søkes midler til oppstart, og etablering av mentor ordning
  • Lære hvordan man utvikler en god forretningsstrategi, fornuftig økonomiforvaltning og riktig markedsføring og på denne måten unngå arbeidsledighet.
  • Videre oppfølging og ettervern for ungdom (18-23 år) som har flyttet for seg selv, fått en stabil jobb eller begynt på videre utdanning.
Julehilsen fra SOS barnebyer 2020

Kontaktperson

Unn-Alma Skatvold

Unn Alma Skatvold

Forbundsleder