Ny visepresident i EuroCOP

Unn Alma Skatvold #04

Unn Alma Skatvold er valgt som ny andre visepresident i EuroCOP.

Skatvold, som også er nestleder i Politiets Fellesforbund, ble valgt inn i styret i EuroCOP i mars, og ble allerede etter en drøy måned i vervet valgt som andre visepresident 21. april. Hun får dermed en enda mer sentral posisjon i fagforeningsarbeidet for politiet i Europa.

– Jeg gleder meg til å fortsette dette arbeidet, på vegne av både Norge og resten av Norden. For oss er det viktig å gi Norge en tydelig stemme i Europa, få dele av våre erfaringer og metoder for godt partssamarbeid, og samtidig kunne lære av hvordan andre land har løst utfordringer vi kan oppleve også her hjemme, sier Skatvold.

Norden mer aktive i EuroCOP

Politiets Fellesforbund og de nordiske politiforbundene har den siste tiden økt deltagelsen i European Confederation of Police (EuroCOP), samarbeidsorganisasjonen for politiforbund fra ulike land i Europa. Politiets Fellesforbund ønsker å bidra med erfaringer fra norsk og nordisk politi og fra partssamarbeidet her hjemme for å påvirke utviklingen for politi og fagforeningsarbeid også på europeisk nivå. Samtidig ønsker man også å kunne lære av andre land.

– For Politiets Fellesforbund er det viktig å være aktivt til stede i internasjonalt fagforeningsarbeid. Vi kan lære av andre land og vi har også med noen erfaringer og modeller fra Norge og Norden som vil være nyttige for andre land å få kjennskap til. Å delta i europeisk samarbeid er i tillegg viktig for at vi fra norsk side kan jobbe for gjennomslag for våre viktige saker i Europa, sier Skatvold.

Les mer om vårt internasjonale arbeid