Temaområder

Internasjonalt fagforeningsarbeid

Politiets Fellesforbund er medlem i Nordisk Politiforbund og EuroCOP, og har god kontakt med våre fagforeningskolleger i flere land. Unn Alma Skatvold er andre visepresident i EuroCOP.

Fokusområde, Internasjonalt Fagforeningsarbeid
Over to dager i april 2017 møttes de nordiske politilederne og fagforeningslederne i Oslo for å dele erfaringer rundt reformarbeidet.

Nordisk Politiforbund

Nordisk Politiforbund (NPF) ble stiftet i 1921 for å fremme felles nordiske interesser innenfor politiområdet, og for å få satt fokus på felles faglige problemstillinger.

NPF består av leder og nestleder i politiforbundene i de fem nordiske landene. De møtes to ganger i året, primært for å utveksle erfaringer mellom de nordiske landene på politiområdet. Representanter fra NPF deltar også på diverse internasjonale arenaer etter invitasjon.

De senere årene har NPF initiert felles møte en gang i året med de nordiske politidirektørene for å sette felles utfordringer på kartet.

EuroCOP

European Confederation of Police, også kalt EuroCOP, er en europeisk paraplyorganisasjon bestående av politiforbund og medlemsorganisasjoner fra land i Europa, og ble dannet i 2002. Politiets Fellesforbund har vært medlem siden 2002.

Til sammen organiserer EuroCOP over en halv million ansatte i europeisk politi. Hovedkvarteret ligger i Luxemburg.

Hovedoppgaven er å fremme en sikker arbeidsplass for ansatte i politiet. Dette gjennom politisk påvirkning og fokus på de utfordringene politiet i hele Europa står i. EuroCOP representerer medlemmene i europeiske anliggender og i EU-institusjoner, og har observasjonsstatus i Europarådet.

Politiets Fellesforbund deltar på kongresser og møter i regi av EuroCOP to ganger i året. Vi har et godt samarbeid med Nordisk Politiforbund på disse møtene, men er selvstendige som medlemmer.

I mars 2020 ble forbundsnestleder Unn Alma Skatvold valgt inn i styret i EuroCOP, og i april 2020 ble Skatvold valgt som andre visepresident i EuroCOP.