Temaområder

Internasjonalt fagforeningsarbeid

Politiets Fellesforbund er medlem i Nordisk Politiforbund (NPF) og EuroCop, og har god kontakt med våre fagforeningskolleger i flere land europeiske land.

Fokusområde, Internasjonalt Fagforeningsarbeid
Over to dager i april 2017 møttes de nordiske politilederne og fagforeningslederne i Oslo for å dele erfaringer rundt reformarbeidet.

NPF ble stiftet i 1921 for å fremme felles nordiske interesser innenfor politiområdet, og for å få satt fokus på felles faglige problemstillinger.

NPF består av leder og nestleder i politiforbundene i de fem nordiske landene. De møtes to ganger i året, primært for å utveksle erfaringer mellom de nordiske landene på politiområdet. Representanter fra NPF deltar også på diverse internasjonale arenaer etter invitasjon.

De senere årene har NPF initiert felles møte en gang i året med de nordiske politidirektørene for å sette felles utfordringer på kartet.

EuroCop

European Confederation of Police, også kalt EuroCOP, er en europeisk paraplyorganisasjon bestående av 35 politiforbund og medlemsorganisasjoner fra 27 land i Europa, og ble dannet i 2002.

Til sammen organiserer EuroCOP over en halv million ansatte i europeisk politi. Hovedkvarteret ligger i Luxemburg.

Hovedoppgaven er å fremme en sikker arbeidsplass for ansatte i politiet. Dette gjennom politisk påvirkning og fokus på de utfordringene politiet i hele Europa står i.

Politiets Fellesforbund er medlem og deltar på kongresser og møter i regi av Eurocop to ganger i året. Vi har et godt samarbeid med Nordisk Politiforbund på disse møtene, men er selvstendige som medlemmer.