Internasjonalt fagforeningsarbeid

For Politiets Fellesforbund er det viktig å være aktivt til stede i internasjonalt fagforeningsarbeid. Vi kan lære av andre land og har med erfaringer og modeller fra Norge som vil være nyttige for andre land å få kjennskap til.

Unn Alma Euro Cop1

Politiets Fellesforbund vil gi Norge en tydelig stemme utad. Vi ønsker å bidra med erfaringer fra norsk og nordisk politi, og dele våre erfaringer og metoder for godt partssamarbeid. Samtidig ønsker vi å lære av andre land om hvordan de har løst utfordringer vi kan oppleve også i Norge. Å delta i europeisk samarbeid er i tillegg viktig for at vi fra norsk side kan jobbe for gjennomslag for våre viktige saker i Europa.

Politiets Fellesforbund er medlem i Nordisk Politiforbund og EuroCOP, og har god kontakt med våre fagforeningskolleger i flere land.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold er visepresident i EuroCOP.

Nordisk Politiforbund

Nordisk Politiforbund (NPF) ble stiftet i 1921 for å fremme felles nordiske interesser innenfor politiområdet, og for å få satt fokus på felles faglige problemstillinger, som gjennom å utveksle erfaringer mellom de nordiske landene på politiområdet. Nordisk Politiforbund representerer per 1. januar 2021 i alt 55.456 politifolk fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

NPF består av leder og nestleder i politiforbundene i de fem nordiske landene. De møtes to ganger i året, vekselvis i de ulike medlemslandene, primært for å utveksle erfaringer mellom de nordiske landene på politiområdet. Representanter fra NPF deltar også på diverse internasjonale arenaer etter invitasjon.

De senere årene har NPF initiert felles møte en gang i året med de nordiske politidirektørene for å sette felles utfordringer på kartet.

EuroCOP

European Confederation of Police, også kalt EuroCOP, er en europeisk paraplyorganisasjon bestående av politiforbund og medlemsorganisasjoner fra land i Europa, og ble dannet i 2002. Politiets Fellesforbund har vært medlem siden 2002.

Til sammen organiserer EuroCOP over en halv million ansatte i europeisk politi. Hovedkvarteret ligger i Luxemburg.

Hovedoppgaven er å fremme en sikker arbeidsplass for ansatte i politiet. Dette gjennom politisk påvirkning og fokus på de utfordringene politiet i hele Europa står i. EuroCOP representerer medlemmene i europeiske anliggender og i EU-institusjoner, og har observasjonsstatus i Europarådet.

Politiets Fellesforbund deltar på kongresser og møter i regi av EuroCOP to ganger i året. Vi har et godt samarbeid med Nordisk Politiforbund på disse møtene, men er selvstendige som medlemmer.

I mars 2020 ble forbundsnestleder Unn Alma Skatvold valgt inn i styret i EuroCOP, og i april 2020 ble Skatvold valgt som andre visepresident i EuroCOP. Deretter ble hun i november 2020 valgt som ny visepresident i EuroCOP.

Gå til EuroCOPs nettside >

Kontaktperson

Unn-Alma Skatvold

Unn Alma Skatvold

Forbundsleder