Unn Alma Skatvold valgt inn i EuroCOP-styret

Unn Alma Skatvold #03

Unn Alma Skatvold fra Politiets Fellesforbund ble valgt inn i styret på EuroCOPs vårkonferanse i Portugal.

European Confederation of Police (EuroCOP), samarbeidsorganisasjonen for politiforbund og medlemsorganisasjoner fra ulike land i Europa, avholdt i forrige uke vårkonferanse i Porto i Portugal.

Nordisk politiforbund var tydelig til stede etter at man i fjor høst bestemte seg for å ta en mer aktiv rolle i EuroCOP etter en periode uten styreverv.

– Vi bestemte oss for at i stedet for å stå utenfor og ha mange meninger om hva Eurocop burde gjøre annerledes, var det på tide vi ble med og tok mer ansvar igjen, forteller forbundsnestleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Tar med erfaringene fra den nordiske modellen

– Politiet og deres fagforeninger i de nordiske landene har måter å jobbe på som vi mener flere lands politistyrker kan lære av, og det er viktig at vi som har ressurser og muligheter til det, bidrar til utvikling for europeiske politistyrker, sier Skatvold.

Hun tror derfor det viktigste hun kan bidra med i EuroCOP er erfaringene fra den nordiske modellen.

– At arbeidstagerne er en viktig part for å få til et politi med høy tillit og god anseelse. Våre erfaringer både med partssamarbeidet, hovedsammenslutningsmodellen og rollen som tillitsvalgte er erfaringer ikke alle land i EuroCOP har. Når vi mener det er nøkkelen til å lykkes, må vi bidra til at andre også skal oppnå dette, forklarer Unn Alma Skatvold.

Samarbeidet med vernetjenesten for et godt arbeidsmiljø, som i Norge, kan også få økt oppmerksomhet i hele Europa.

– HMS, utstyr og ivaretagelsen av politiansatte i mange land er så ille at det nesten ikke er til å tro. Dersom jeg kan være med og gjøre dette bedre for noen vil det være vel verdt den ekstra jobben, Skatvold.

– Verden kommer nærmere

Europa og verden blir stadig tettere sammenvevd, og det påvirker også arbeidsforholdene for politiet.

– Det som skjer med andre lands politi er ikke lenger like utenkelig at kan skje hos oss. Spørsmål om for eksempel arbeidstid, politiutdanningen, hvilken kompetanse man skal bruke til hva og skillet til den private sikkerhetsindustrien er svært viktige for oss, og ikke minst hvilken rolle politiet skal ha i det enkeltes lands demokrati, sier Unn Alma Skatvold.

Hun mener EuroCOP kan jobbe mer strategisk og vil se på hvordan man kan jobbe sammen for å sikre gode vilkår i flere medlemsland, blant annet gjennom å påvirke EU.

– Vi ønsker å vise frem hva vi lykkes med i Norden og dermed kunne inspirere andre lands politikere til å jobbe for det samme, sier Skatvold.

Selvmordsforebygging og grensen mot Tyrkia på agendaen

Et av fokusområdene under EuroCOPs konferanse i Portugal var selvmord i politiet.

– Vi er heldigvis forskånet fra de store tallene her i Norge, men mange land sliter med både økt ulykkestall og økte selvmordstall blant politiansatte. Tøffe arbeidsforhold, dårlig HMS og lange skift sliter på de ansatte, og for eksempel for Portugal, som var vertskap for dette møtet, var tallene alarmerende, forteller Unn Alma Skatvold.

Et annet punkt som ble diskutert var gresk politis uholdbare situasjon på grensen mot Tyrkia, hvor utslitte greske politiansatte forsøker stå imot strømmen av flyktninger som kommer fra Syria via Tyrkia, mens tyrkisk politi på sin side hjelper flyktningene med å rive ned gjerder, forsyner de med våpen og jager de over.

– Vi så hjerteskjærende filmsnutter. Det er en krigssone, forteller Skatvold, som legger til at det greske politiet blir banket opp, angrepet på hotellene når de sover og er på randen av å bryte sammen. Hun påpeker at Politiets Utlendingsenhet har advart om at dette kommer til å treffe oss.

– Derfor er det så viktig at EuroCOP forsøker å hjelpe til med å få opp bevisstheten til EU om dette før det treffer resten av Europa, forklarer Unn Alma Skatvold.

Valgt inn i styret

– Nordisk politiforbund hadde vedtatt å spille inn meg som kandidat til styret i EuroCOP så fort det lot seg gjøre. Nå var det et suppleringsvalg før høstens kongress, fordi noen har sluttet i styret, og her ble Peter Smets fra Belgia og jeg valgt inn fra nå og frem til EuroCOPs kongress i november, forteller hun.

Politiets Fellesforbund ser frem til å jobbe videre med de nordiske og europeiske politiforbundene, for å dele erfaringer og utvikle kompetanse for å få til best mulig politistyrker i Europa. Les mer om vårt internasjonale arbeid.

Vi gjør oppmerksom på at EuroCOP-konferansen ble gjennomført 11. mars, dvs. før det kom nye reiseråd fra Utenriksdepartementet og før Politidirektoratet innførte forbud mot utenlandsreiser for utvalgte medarbeidere.