Arbeidsledighet blant politiutdannede

La politiet jobbe: 847 politistillinger søkes!

Flere hundre nyutdannede politi står uten jobb. Det handler om folks trygghet. Gi politiet jobb.

Q Sg Yf Y Hu PWY HD
Se video: Gi politiet jobb

De siste årene har det vært svært vanskelig for politiutdannede å få jobb i politietaten. Til tross for et skrikende behov for flere folk. Til tross for at Norge står i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår, at kriminaliteten øker og at politiet må håndtere langt flere oppgaver enn tidligere. Det er alvorlig at regjeringen ikke bevilger nok penger som setter politiet i stand til å løse samfunnsoppdraget.

Nedbemanningen som skjer i norsk politi er dramatisk. Konsekvensen er blant annet dårligere beredskap, mindre tilstedeværende politi, lengre saksbehandlingstid, lavere oppklaringsprosent og mindre forebygging. Kort sagt mindre trygghet i lokalsamfunn i hele Norge. Fortsetter dette vil vi i løpet av kort tid ha under to politifolk per 1000 innbygger. Det gjør Norge til et av landene i Europa med lavest polititetthet.

447 politiutdannede står uten jobb i norsk politi

Kilde: Statistikk fra Politidirektoratet, per desember 2023

Samtidig står 447 politiutdannede uten jobb i norsk politi. Topp motiverte, fulle av pågangsmot og svært utålmodige til å få lov til å benytte kompetansen sin. I juni blir de flere. Da er det ytterligere 400 nyutdannede fra Politihøgskolen til som skal konkurrere om de få jobbene som er.

Politiets Fellesforbund har i flere år advart mot nedbyggingen av norsk politi. Det må tas grep. Umiddelbart.

Med bakgrunn i den krevende situasjonen for mange av våre medlemmer arrangerer vi en egen arbeidsledighetskonferanse.

Kun fire politiutdannede fra 2023-kullet har fått fast stilling

Kilde: Statistikk fra Politidirektoratet, per desember 2023

Arbeidsledighetskonferanse

  • Politiets Fellesforbund arrangerte 9. april arbeidsledighetskonferansen «847 politistillinger søkes. Hva gjør dere politikere med det?» Les mer
847 politistillinger sokes hva gjor dere politikere med det 1024x768