Gratulerer!

Du har jubileum. Tusen takk for at du er medlem av Politiets Fellesforbund!

PF illustrasjon
Se en hilsen til deg

Kjære medlem av Politiets Fellesforbund, takk for at du velger å være medlem!

Politiets Fellesforbund er en godt rustet fagforening. Takket være ditt medlemskap, dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer, så kan vi fortsette arbeidet vårt med stor styrke. Du, sammen med over 17 000 medlemmer, bidrar til at vi har et sterkt fagforeningsfellesskap. Det gjør oss til en slagkraftig organisasjon som setter dagsorden i viktige saker som har betydning for vår etat.

Igjen, tusen takk for at du velger å være en del av Politiets Fellesforbund. Det betyr mye!

Sterkt fellesskap – trygghet for alle ❤️

Politiets Fellesforbunds kjerneverdier: samhold – engasjement – mot – ansvar

Les mer om vårt arbeid og dine fordeler ⬇️

Unn Alma Skatvold #17

Forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Politiets Fellesforbund – den største fagforeningen i politiet

Siden 16. mai 1905 har vi jobbet for lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte i politiet. Politiets Fellesforbund er med der beslutningene tas, har dyktige tillitsvalgte i alle ledd og er her for deg i omstillingsprosesser. Det skal vi fortsette med, også i årene som kommer.

Les mer om Politiets Fellesforbund >

Lønn og arbeidsvilkår

Det skal lønne seg å være medlem i Politiets Fellesforbund. Lønn er Politiets Fellesforbund sin viktigste sak. Det er viktig med rett lønn og god verdsetting som medvirker til at politiet klarer å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

Vi skal jobbe for arbeidsvilkår som bidrar til motivasjon, kompetanse og holdninger som er nødvendige for at politiet skal kunne løse sine oppgaver. Våre medlemmer skal oppleve at deres rettigheter blir ivaretatt, at arbeidslivets regler følges og at personalprosesser gjennomføres ryddig og korrekt.

Les mer om vårt arbeid med lønn og arbeidsvilkår >

Samfunnsansvar

Vi vil jobbe for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet.

Les mer om vårt arbeid med fag og politikk >

Medlemsfordeler

Politiets Fellesforbund har et omfattende tilbud på forsikringer samt gode og varierte medlemsfordeler hos samarbeidspartnere som tilbyr banktjenester, treningsavtaler, nybilkjøp, drivstoff og mye mer.

Gå til PF Forsikring >

Se oversikt over medlemsfordeler >

Stipend

Ønsker du kompetanseheving? Da kan du som medlem søke om stipend!

Les mer om stipendordningen >