Kurs- og opplæringstilbudet

Her finner du mer informasjon om det kurs- og opplæringstilbudet Politiets Fellesforbund har.

Kurs for kvinnelige tillitsvalgte 25.10.-27.10.21 (2)

Fra 2020 endret vi kursstrukturen, og da i hovedsak på grunnopplæringen for tillitsvalgte, til en modulbasert opplæringsmodell.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen består av fire moduler, og du må starte med modul 1 før du kan gå videre til modul 2 og så videre.

Hovedmålet med grunnopplæringen er å gi den tillitsvalgte opplæring i tillitsvalgtrollen og regelverk, samt økt kompetanse på Politiets Fellesforbunds satsingsområder og målsettinger, slik at den tillitsvalgte besitter en basiskompetanse når alle modulene er gjennomført.

Spesialisering

Utover grunnopplæringen vil det være mulig å fylle på med spesialiseringskurs. Spesialiseringskurs utvikles i henhold til den enhver tid gjeldene strategiplan og forbundsstyrets prioriteringer.

Fagdager

Gjennom året arrangerer vi ulike fagdager. Temaene på fagdagene varierer etter behov, og målgruppen er i henhold til tema på fagdagen.

Samlinger

Vi arrangerer utvalgssamlinger, lokallagsledersamlinger og medlemsregistersamling (for lokallagets medlemsregisteransvarlig). I tillegg avholdes det kongress og landsmøte ulike år, samt PFPL Kongress hvert år.

Vi har til enhver tid tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste.

Kjennetegn ved Politiets Fellesforbund i fremtiden

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å logge deg på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Kurs». Der finner du aktuelle sentrale kurs, samt kurs som arrangeres av ditt lokallag.

Fagperson

Susanne Wathne

Susanne Wathne

Fagleder, kurs og konferanse
Marit S Rotmo 2

Marit Salater Rotmo

Forbundssekretær/opplæringsansvarlig
Trude Marthinussen

Trude Marthinussen

Kurs- og møtekoordinator med resepsjonsansvar