Likestillings- og mangfoldskontakter

Likestilling vil si at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn.

Det er dette arbeidet likestillings- og mangfoldskontaktene jobber med i Politiets Fellesforbund.

Unn Alma Skatvold og Rikke Stefanie Hallgren – Pride 2022

Likestillings- og mangfoldsutvalget

Landsmøte 2022 vedtok endringer for likestillings- og mangfoldsarbeidet i Politiets Fellesforbund. En ny forbundssekretær skal ha likestilling og mangfold som hovedoppgave. Utvalgsdelen erstattes av lokale likestillings- og mangfoldskontakter, og forbundssekretæren får ansvaret for oppfølging av disse.

Lokale likestillings- og mangfoldskontakter

PF Agder
Trine Barbro Aasen Øymoen
trine.barbro.aasen.oymoen@politiet.no

PF Finnmark
Lena Kristoffersen Kråkenes

PF Innlandet
Kine Bekk Hagen
kine.bekk.hagen@politiet.no

PF Kripos
Tove Sørgjerd
SIRENE-seksjonen
tove.sorgjerd@politiet.no
23 20 81 06

PF Møre og Romsdal
Merethe Bentz
merethe.bentz@politiet.no
71 58 93 39 / 907 36 566

PF Nordland
Martin Myking Fintland
Martin.Fintland@Politiet.no
483 00 338

Oslo Politiforening
Dyveke Gyllenhammar
dyveke.gyllenhammar@politiet.no
482 98 180

Vara:

May Barsok
may.barsok@politet.no

PF PIFT
Ioannis Hatzidamianos
ioannis.hatzidamianos@politiet.no
482 13 605

PF Politihøgskolen

Stine Benjaminsen Nygård
stinyg@phs.no
404 48 119

PF Politistudentene
Kristin Amrud
kristinamrud@outlook.com
941 81 779

PF PU
Nina Christin Bergersen Tidemand
nina.bergersen.tidemand@politiet.no
922 33 070

PF Sentral politiledelse
Bente Storruste
bente.storruste@politiet.no
917 70 426

PF Sør-Vest
Camilla Tjelle Waage
camilla.tjelle.waage@politiet.no
957 60 538

PF Sør-Øst
Christel Gjevestad
pf.sor-ost@politiet.no
975 58 018

PF Troms
Susanne Louise Strand
Susanne.Louise.Strand@politiet.no
936 58 067

PF Trøndelag
Elin Valkvæ Haugland
elin.valkvae.haugland@politiet.no
919 19 823

PF Vest
Margrete Eide Vaage
margrete.vaage@politiet.no
55 91 91 00 / 990 37 867

PF Øst
Ingvild Dahl
GDE F/Ø, straffesak, sivil, Sarpsborg
ingvild.dahl@politiet.no
915 71 676

UP-lag
Turid Paulsen Aamodt
UP distrikt 1 – Follo og Østfold
turid.paulsen.aamodt@politiet.no
64 85 18 57

ØKOKRIM
Se Oslo Politiforening

Kontaktperson

Kari Anne Kristiansen

Kari Anne Kristiansen

Forbundssekretær med hovedansvar for likestillings- og mangfoldsarbeid