PF-kongressen

PF-kongressen gjennomføres annethvert år.

Gå til PF-kongressen 2023 >

PF-kongressen 2023

PF-kongressen 2023 ble arrangert 26.–27. september på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Gå til PF-kongressen 2023 >