Slik kan du støtte streiken

Selv om du ikke streiker selv, kan du likevel bidra ved å vise støtte til Unio-streiken i staten. Her finner du noen forslag til hvordan.

Her finner du alt om streiken >

Facebook og Instagram – bokmål

Jeg støtter streiken i Unio stat – coverbilde til Facebook

Legg dette inn som forsidebilde (coverphoto) på din Facebook-profil:

Facebook coverbilde jegstotter

Jeg støtter streiken i Unio stat – kvadratisk plakat (Facebook/Instagram)

Legg ut dette som et innlegg på din Facebook/Instagram-profil:

Facebook kvadratisk jegstotter

Unio i streik – samlet avatarer – coverbilde til Facebook:

Facebook coverbilde forbund15

Unio i streik – samlet avatarer – kvadratisk plakat (Facebook/Instagram):

Facebook kvadratisk avatarer
Facebook coverbilde forbund4

Facebook og Instagram – nynorsk

Eg støttar Unio-streiken i staten – coverbilde til Facebook:

Nynorsk coverbilde 1

Eg støttar Unio-streiken i staten – kvadratisk plakat (Facebook/Instagram):

Nynorsk kvadratisk