Ressurssider

Verving av medlemmer

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med 17 500 medlemmer.

Vi organiserer flere yrkesgrupper og nivåer innenfor justissektoren, og vi lover å ta godt vare på deg som medlem enten du er politi, sivil, jurist eller student. Hos oss er alltid du som medlem i fokus.

Fokusområde, Verving av medlemmer
Sterkt felleskap, trygghet for alle

Vervepremie

Verver du en kollega er du med og bidrar til å opprettholde Politiets Fellesforbund styrke, både lokalt på arbeidsplassen og sentralt. Samtidig kan du motta en flott vervepremie! Under finner du en oversikt over vervepremiene for 2020. Du kan årlig motta vervepremier på en verdi inntil kr. 10 000,- skattefritt*.

NB! Utsendingen av vervepremiene foretas av KC Follo AS

* Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier

Last ned informasjon

LAST NED: Vervepremier 2020 (JPG)

LAST NED: Brosjyre for PF Forsikring 2020 (PDF)

LAST NED: Informasjonsskriv for lokallag (PDF) - Word

Vervesekken til forstegangsmedlemmer

Markedsmateriell

Markedsmateriell kan du bestille ved å kontakte Heidi Bjørkedal - KLIKK HER

LAST NED: Merkantile videoer

LAST NED: Snapchat-filter

LAST NED: Video om medlemsfordeler hos Nordea Direct

Politiets Fellesforbund har laget et Snapchat-filter som lokallagene kan laste ned her. For mer informasjon ta kontakt med heidib@pf.no.

Hva koster medlemskapet?

Kontingenten du betaler til Politiets Fellesforbund består av fire elementer.

Du betaler:

  • 0,9 prosent av den pensjonsgivende inntekten din til forbundet i sentral fagforeningskontingent.
  • En viss sum til lokallaget ditt i lokal fagforeningskontingent. Summen varierer fra lokallag til lokallag, men den er i gjennomsnitt 88 kroner.
  • 0,2 prosent av den pensjonsgivende inntekten din til forbundets streikefond, maksimalt 67 kroner per måned.
  • PF Obligatoriske forsikringer på 239 kroner per måned.

Alle førstegangsmedlemmer i Politiets Fellesforbund får halv pris på medlemskontingenten (sentralt og lokalt) det første året.

Les mer om hva et medlemskap i Politiets Fellesforbund koster

Politiets Fellesforbund er med der beslutningene tas

Vi er en sentral premissleverandør for regjeringen og de ulike partienes kriminalpolitikk. Vi setter dagsorden og engasjerer oss i samfunnsmessige saker av særlig betydning for vår etat.

Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi som løser sine oppgaver på en god måte.

Politiets Fellesforbund vil ivareta helheten for hvordan framtidens politi skal være, slik at Norges befolkning skal oppleve trygghet, lov og orden i samfunnet, og våre medlemmer skal oppleve trygghet i jobben.

Dyktige tillitsvalgte i alle ledd

Politiets Fellesforbund har et omfattende tillitsvalgtapparat. Alle tillitsvalgte, både lokalt og sentralt, kommer fra etaten og har kunnskap om arbeidspolitikk og avtaleverk som er nødvendig i politi- og lensmannsetaten.

I Politiets Fellesforbund tilbyr vi våre tillitsvalgte et bredt opplæringstilbud, slik at du som medlem får sterke og kunnskapsrike tillitsvalgte ved din side – både lokalt og sentralt.

Vi er her for deg i omstillingsprosesser

Politiet går igjennom den største reformen i etatens historie. Dette påvirker alle. I hvert lokallag og på forbundskontoret sentralt skal vi jobbe for å gjøre omstillingen så god som mulig for våre medlemmer. Vi er her for deg!

Som medlem i Politiets Fellesforbund får du

Gode forsikringsordninger

Politiets Fellesforbund har et omfattende tilbud på forsikringer. Når du melder deg inn hos oss, blir du automatisk med i en unik og rimelig forsikringsordning. Den inneholder blant annet dekning ved ulykke, død, uførhet, kritisk sykdom, ID-tyveri og nettmisbruk.

Vi har også meget gode frivillige kollektive forsikringer til lave priser: innboforsikring, reiseforsikring, helseforsikring, barneforsikring og andre tilleggsforsikringer for både medlemmer og ektefelle/samboer.

I tillegg tilbyr vi private skadeforsikringer for dine private eiendeler som bil, hus, hytte, fritidsbåt og andre verdigjenstander.

Medlemsfordeler

Politiets Fellesforbund jobber for å gi deg og dine gode medlemstilbud hos varierte samarbeidspartnere, som forsikring, trening, treningstøy, leiebil, nybil, med mer.

Fagbladet Politiforum

Som medlem i Politiets Fellesforbund får du Norges største og eneste uavhengige politimagasin, Politiforum, i postkassa. Bladet er fylt med nyttige og engasjerende stoff om og for politi- og lensmannsetaten.

Fagbladet utgis elleve ganger i året.