45 nye stillinger hos namsmannen

Sigve Bolstad #10

Justisminister Monica Mæland vil opprette 45 nye midlertidige stillinger hos namsmannen.

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, er meget fornøyd med denne oppbemanningen.

– Dette er svært gledelige nyheter. Politiets Fellesforbund har flere ganger påpekt den krevende situasjonen innenfor sivil rettspleie. Antall restansesaker er høyt, men vil antageligvis eksplodere i kjølvannet av koronapandemien, sier forbundslederen.

Regjeringen foreslår å bevilge 17,5 millioner kroner til de 45 midlertidige stillingene hos namsmannen, melder VG i dag.

Venter økning i sivile saker

Bolstad mener det er vanskelig å si noe om hvordan koronapandemien vil påvirke kriminalitetsutviklingen, men det man vet helt sikkert er at situasjonen vil bli utnyttet av kriminelle. Det vil også bli mange som vil få problemer med å overholde sine økonomiske forpliktelser.

– Ved ytterligere økning av antall saker og den generelle økningen av gjeldsproblemer i samfunnet, vil dette blir samfunnskritisk. Da er det viktig at de sivilt tilsatte har både nok ressurser og folk til å ta unna sakene, sier Sigve Bolstad.

Frustrasjon blant sivilt ansatte

Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, får en del henvendelser fra sivilt ansatte som er fortvilte.

– Ja, mange er svært frustrerte, fortvilte og ikke minst bekymret. Antall sivile stillinger har gjennom lang tid blitt redusert, samtidig som saksbunken vokser. Og som Sigve sier, saksbunken kommer trolig til å eksplodere når koronakrisen har lagt seg. Så dette er virkelig gode nyheter, sier Monsvoll.