Koronaviruset gir politiet nye utfordringer

Europe night map 3836707 Foto Leewarrior Pixabay

Foto: Leewarrior/Pixabay

I koronasituasjonen møter politiet ny kriminalitet, i tillegg til utfordringer med å opprettholde beredskapen. – Det ser vi både i Norge og resten av verden, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund.

Hele verden er berørt av covid-19 og merker nå konsekvensene av pandemien. Det innebærer også nye utfordringer for politiet i alle land. Utfordringer man møter er å opprettholde beredskapen samtidig som nye typer kriminalitet oppstår, både som direkte og indirekte følge av koronaviruset.

Ulike land melder om ulike utslag av koronasituasjonen.

– Det er viktig med dialog mellom politistyrkene på tvers av landegrensene. Da kan vi være forberedt på utvikling som kan oppstå også her hjemme i Norge, sier Skatvold.

Kriminelle tar i bruk nye metoder

Europol har skrevet en rapport om «pandemisk profittering», som beskriver hvordan organiserte kriminelle utnytter covid-19-krisen og hvordan de har tilpasset sine metoder. Rapporten løfter fram de utfordringene politistyrkene i Europa opplever i møtet med dette.

Faktorer som spiller inn er for eksempel at krisen gir økt etterspørsel etter visse produkter. Det skaper et større marked for svindel med salg av smittevernutstyr og medisiner, som oftest piratkopierte produkter. Det vet vi også har gått utover sykehus i Norge.

Noe annet som spiller inn er mindre folk i gatene. Det reduserer på den ene siden sosial kontroll for noe kriminalitet og samtidig «tvinger» det andre kriminelle over til nye plattformer. Når folk i større grad holder seg hjemme og jobber hjemmefra, og blir avhengig av digitale plattformer for å jobbe, utgjør cyberkriminalitet en større trussel. Om IT-sikkerheten ikke ivaretas tilfredsstillende, kan for eksempel ulike former for nettfisking bli brukt mer og på nye måter.

I tillegg gjør grensekontroll og reiserestriksjoner det vanskeligere å reise inn i, og mellom land i, Europa. Det har også innvirkning på hvilke typer kriminalitet som skjer og hvilke metoder som benyttes.

- Organiserte kriminelle er raske med å tilpasse seg endrede forutsetninger. Politiet må holde seg jevnlig oppdatert med utviklingen i kriminell virksomhet og metoder. Det som gjør dette ekstra utfordrende nå er at man må gjøre det parallelt med at man håndterer en pandemi som gjør at også politifolk blir utsatt for smitte og kan bli satt i karantene og isolasjon, forteller Unn Alma Skatvold.

Påvirker også Norden

Også annen kriminalitet enn organisert kriminalitet øker. Et eksempel er økt vold i nære relasjoner, ettersom flere nå tilbringer mer tid hjemme framfor på skole eller arbeidsplass. Islandsk politi melder om at de opplever økning i vold i hjemmet, og det er noe man må være oppmerksomme på også i Norge.

Danmark har innført strengere straffer for «koronakriminalitet». Dette omfatter tyveri av håndsprit, brudd på forbudet mot større forsamlinger og annen kriminalitet forbundet med koronasituasjonen. Her har man blant annet innført mer bruk av umiddelbar fengsling ved slik kriminalitet.

Arbeidsmiljøet for politiet påvirkes også av koronasituasjonen. I Sverige har politibetjenter gjennom systemet for å melde inn trusler eller arbeidsskade rapportert inn over 200 saker relatert til korona. Her meldes det blant annet om trusler om koronasmitte fra pågrepne. Det svenske politiforbundet har derfor etterlyst tiltak for ekstra beskyttelse for politifolk, slik som bedre smittevernutstyr.

Utfordrer politistyrkene

I Norge har Politiets Fellesforbund jobbet med Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet, øvrige myndigheter og aktører for å sikre trygghet og forutsigbarhet for våre medlemmer, samtidig som vi bidrar til å opprettholde beredskapen i norsk politi.

Politiets Fellesforbund er i tillegg aktive i internasjonalt fagforeningsarbeid, blant annet gjennom European Confederation of Police (EuroCOP), samarbeidsorganisasjonen for politiforbund fra ulike land i Europa. I forrige uke ble Unn Alma Skatvold valgt som ny andre visepresident i EuroCOP.

- Vi har jevnlige styremøter, naturligvis digitale nå. Der får vi presentert og diskutert de utfordringene politiet opplever rundt om i Europa. Situasjonen varierer, men politiet er under stort press i mange land, forteller Skatvold.

For politistyrkene ute i Europa er det ofte store utfordringer med å samtidig opprettholde beredskapen og takle den nye kriminaliteten som oppstår.

- Selv om det varierer hvor alvorlig koronasituasjonen er, legger den et ekstra press på politiet i hele Europa. Det kan være gjennom at man får nye oppgaver man ikke utfører i en normalsituasjon, slik som økt grensekontroll, og det kan komme på toppen av en allerede presset situasjon. Det kan handle om en presset økonomisk situasjon eller som i Hellas, hvor man fra før hadde store utfordringer med migranter og flyktninger som ønsker å reise til Europa, sier Unn Alma Skatvold.

- For Politiets Fellesforbund er det viktig å delta i internasjonalt fagforeningsarbeid for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Det inkluderer å støtte våre europeiske kolleger med råd og informasjon om hvordan vi håndterer koronasituasjonen her hjemme i Norge og i resten av Norden, sier hun.

Les mer om vårt internasjonale arbeid