Arbeidslivet går i en mer autoritær retning

Sigve Bolstad #03

Dette opplever arbeidstakerne i følge Medbestemmelsesbarometeret for 2017.

I Medbestemmelsesbarometeret 2016 var det 45 prosent som mente arbeidslivet beveget seg i en mer autoritær retning. I 2017 er det 42 prosent som mener det samme.

Det er også flere arbeidstakere i staten enn i privat sektor som føler mindre medbestemmelse over egen arbeidshverdag.

Må jobbe mer sammen

– For vår del handler mye av dette om nærpolitireformen. Det har vært større fokus på strukturen enn på personer frem til nå, og det er først nå når man har begynt på personalløpet at man begynner å se på den enkelte medarbeider i politi- og lensmannsetaten, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Han tror at løsningen må være at man jobber mer sammen, både arbeidsgiver, fagforeningene og hovedverneombud.

– Vi må sette oss ned sammen og se på hvordan vi kan bruke denne forskningen til det beste for alle i arbeidslivet. Når vi ser at arbeidslivet går i en mer autoritær retning må sette oss ned og se på den nordiske modellen, sier Bolstad.

Også innenfor politi- og lensmannsetaten merkes en hardere linje.

Nå møter vi jo arbeidsgiver oftere i retten, og løser situasjoner i rettssystemet, og det er jo en indikasjon i feil retning, sier Bolstad og sikter til blant annet reisetidssaken i EFTA-domstolen, lønnsutjevning i Statens lønnsutvalg og særavtale for mannskaper til Sykkel-VM som endte med uenighet, og behandling av uavhengig nemnd som tvisteløsningsorgan.

Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret har gjort det mulig å analysere utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse på arbeidsplassene.

Barometeret eies av Den norske legeforening, Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, SAFE og Lederne.

Følgende funn ble presentert:

Generelle

 • I Medbestemmelsesbarometeret 2016 var det 45 prosent som mente arbeidslivet beveget seg i en mer autoritær retning. I 2017 er det 42 prosent som mener det samme.
 • 46 prosent av arbeidstakere i staten mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, 9 prosentpoeng mer enn i private norske virksomheter.

Relasjoner og omstilling 

 • Med lav grad av medbestemmelse øker sannsynligheten for motstand mot omstilling og endring.
 • En lojalitet til ledelsens linje er nettopp et av grunntrekkene ved styringsformen lojalitet og ledelse, som ikke ser ut til å utløse samme grad av oppslutning hos arbeidstakerne, men heller en viss grad av motstand.

Faglig integritet

 • Arbeidstakerne i offentlig sektor opplever i større grad at de må levere arbeid av lavere faglig standard.
 • Høye skår på standardisering og kontroll, lojalitet og lydighet øker sannsynligheten for lavere skår på faglighet og kvalitet.

Tillit

 • Det er et lavere nivå av tillit til alle ledelsesnivåene blant ansatte som oppgir standardisering og kontroll som dominerende ledelses- og styringsform.
 • Det er et høyere nivå av tillit blant arbeidstakere som oppgir medvirkning, særlig til nærmeste leder.
 • Det er et høyere nivå av tillit blant arbeidstakere som oppgir medbestemmelse som dominerende ledelses- og styringsform, særlig til toppledelse. Noe som kan ha sammenheng med at partsrelasjonene i de fleste virksomheter er organisert på høyeste ledelsesnivå, og i mindre grad på avdelingsnivå.

Konflikt

 • Den laveste rapporterte konfliktfrekvensen finner vi blant arbeidstakere som opplever en høy grad av medvirkning.
 • Å dysse ned konflikter og late som ingenting oppleves oftere under standardisering og kontroll og lojalitet og lydighet enn under medbestemmelse og medvirkning.
 • Rask konfliktløsning stemmer godt blant ansatte som oppgir medvirkning og medbestemmelse som dominerende ledelses- og styringsformer.