ATB-avtalen gjeldende ett år til

Roar Fosse 3

Gjeldende avtaler om arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten gjelder nå ut 2021.

Arbeidsgiver og partene på arbeidstakersiden er enige om å ikke si opp ATB-avtalene til verken bortfall eller reforhandling i år. Dette innebærer at ATB-avtalene automatisk gjelder for ett år til, dvs. frem til 31.12.2021.

Den faste godtgjørelsen i ATB-avtalene vil bli regulert på vanlig måte per 1. oktober i år. For øvrig gjelder avtalen som tidligere.

– Ikke året for krevende forhandlinger

– Det har vært et krevende år, dette. Sammen med arbeidsgiver har vi kommet frem til at dette ikke er året for krevende forhandlinger. ATB har gjennom koronapandemien vist seg å være et avtaleverk som stod seg godt. Vi har hatt forholdsvis lite støy rundt arbeidstid som tema, da avtalen vår tar høyde for uforutsette hendelser som en pandemi. Andre tariffområder har hatt større utfordringer, sier Roar Fosse, Politiets Fellesforbunds forhandlingssjef.

– Det at det ikke blir ATB-forhandlinger i høst, er ikke ensbetydende med at partene ikke mener at avtalen kan forbedres. Jeg tenker at både arbeidsgiver og arbeistakerorganisasjonene har tanker om forbedringspotensiale, men man er nå enig om at i år ikke er tiden for å gå inn i den materien, sier Fosse.

Les mer om arbeidstidsbestemmelsene i politi- og lensmannsetaten her