Frokostseminar om «Reisetidssaken»

Frokostseminar Om Reisetidssaken

Foto fra tidligere seminar om samme tema: Unio-leder Ragnhild Lied, leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad og advokatene Merete Furesund og Tore Lerheim.

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring i den såkalte «Reisetidssaken». I den forbindelsen arrangerer Unio i samarbeid med Politiets Fellesforbund et frokostseminar for å gå gjennom selve dommen.

«Reisetidssaken» ble behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år, og dommen ble offentlig denne uken.

Saken, som Høyesterett nå har avsagt dom i, handler om at ansatte i politiet som står til arbeidsgivers disposisjon, heretter kan definere reisetid som arbeidstid.

Hva sier den så om andre ansatte i stat og kommune?

Meld deg på her