Gjenopptar pensjonsforhandlinger

Sigve Bolstad #15

Partene gikk i høst hver til sitt etter at man valgte å utsette forhandlingene om alderspensjon for de med særaldersgrense i offentlig sektor. I dag er arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner igjen samlet rundt forhandlingsbordet.

– Dette har vært krevende forhandlinger, og det vi ser er at partene akkurat nå står for langt fra hverandre, sa forbundsleder Sigve Bolstad i november i fjor da partene valgte å utsette avklaringen av alderspensjon for de med særaldersgrense i offentlig sektor.

Medlemmer med særaldersgrense må sikres like gode pensjonsnivåer selv om de må gå av tidligere

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 som begge parter skrev under på står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

Politiets Fellesforbund har hele tiden vært opptatt av at man får en god og forsvarlig pensjonsordning som sikrer livsgrunnlaget i alderdommen for Politiets Fellesforbunds medlemmer.

– Vår jobb er å sikre alle våre medlemmer en god pensjon uavhengig av når de går av med pensjon, sier Bolstad.

Forhandlingene som gjenoppta i dag omhandler økonomien til de som skal gå av med særaldersgrense i fremtiden. Hvorvidt særaldersgrense skal endres i form eller innhold skal man ta for seg i en senere prosess.

Hva er man enig om så langt?

Den 3. mars 2018 fikk man en avtale der man var enige om noen hovedprinsipper vedrørende særaldersgrenser:

  • Årskull t.o.m. 1962 beholder dagens regler
  • De som har 10 eller færre år til de kan gå av med særaldersgrense per 01.01.2020 «skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, videreføres».
  • De som ikke favnes av de to førstnevnte punktene «skal ha regler som sikrer pensjonsnivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler».