Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrense i offentlig sektor

Pensjonsforhandlinger

- Dette har vært krevende forhandlinger, og det vi ser er at partene akkurat nå står for langt fra hverandre, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund har hele veien vært opptatt av at man måtte få på plass en god og forsvarlig pensjonsordning som sikret livsgrunnlaget i alderdommen for våre medlemmer.

- Vårt fokus har vært å sikre alle våre medlemmer en god pensjon uavhengig av når de går av med pensjon, sier Bolstad.

En av de siste brikkene i pensjonsreformen

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 som begge parter skrev under på står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser

- Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Trenger mer tid til å finne de gode løsningene

Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor, og ny frist for å komme til enighet er innen 1. februar 2020.

- Det har vært krevende forhandlinger og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO.

–Vi vil arbeide fram en god langsiktig løsning. Til det ser det ut til at vi trenger mer tid, derfor velger vi å fortsette forhandlingene, sier YS-leder Erik Kollerud

Videre informajson om pensjonsforhandlingene og veien videre vil komme fortløpende.