Hva skjer med etterforskningsløftet i politiet?

Linda og Orjan etterforskningsloftet

I Hurdalsplattformen lovet regjeringen Støre å «gjennomføre eit etterforskningsløft og styrkje påtalemakta». I begynnelsen av juni var Politiets Fellesforbund ved forbundssekretær Linda Verdal og nestleder Ørjan Hjortland og de øvrige organisasjonene invitert til Justis- og beredskapsdepartementet for å komme med sitt syn på hvor denne satsingen står.

– Det var positivt at vi fikk et møte med statssekretærer i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er viktig at de får et riktig bilde av hvordan situasjonen ute i etaten er. Vi var godt fornøyde da regjeringen i Hurdalsplattformen programfestet at det skal gjennomføres et etterforskningsløft og styrke påtalemakten, men dette har dessverre ikke skjedd. Situasjonen er snarere den motsatte, sier Hjortland.

Innspillene fra Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund benyttet anledningen til å komme med sine argumenter.

– Vi viste til vårt krav i statsbudsjettet, at etter- og videreutdanningen på Politihøgskolen må styrkes. Nå er situasjonen motsatt: Politihøgskolen har avlyst åtte studier i år. Og vi får tilbakemeldinger på at stadig færre nå får muligheten til å gjennomføre grunnleggende videreutdanning innen etterforskning. I tillegg er det kun et fåtall instruktører som får gjennomføre videreutdanningen lokalt i distriktene. Dette er en uheldig utvikling som kan få store konsekvenser, sier forbundsnestlederen.

Han mener etterforskningsfaget må styrkes for å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne.

– For å lykkes med dette er det avgjørende å rekruttere, beholde og etterutdanne politiansatte som gis en anstendig lønn, sier Ørjan Hjortland.

Timeantallet må opprettholdes

Politietaten er under press. Nær sagt på alle felt er det nedtrekk i ressurser eller ekstra belastning på de ressursene som finnes. Dette kan få konsekvenser på flere områder:

– Særlig er Politiets Fellesforbund urolig for at den obligatoriske årlige opplæringen på 50 timer kan bli redusert. Dette må ikke skje. Obligatorisk årlig opplæring, OÅO, må aldri bli en salderingspost. Dessuten må fagutvikling prioriteres, ikke nedprioriteres. Under møtet med Justis- og beredskapsdepartementet viste vi også til «Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet» som ble ferdigstilt i 2016. Denne handlingsplanen ble utarbeidet med god faglig og organisatorisk forankring og inneholder 20 konkrete gode tiltak, sier Ørjan Hjortland.

Politiets Fellesforbund understreket viktigheten av at denne handlingsplanen fortsatt følges opp.

– Selv om møtet med departementet ikke bunnet ut i noen lovnader, så er det mitt inntrykk at de var lyttende til våre innspill. Og det er flott at Justis- og beredskapsdepartementet inviterer foreningene til samtaler for å kunne komme med råd om veien videre, sier Hjortland.

Politiets Fellesforbund vil oppsummere sine innspill, som sendes skriftlig til justis- og beredskapsdepartementet.