Jobber for godt HMS for sivilt ansatte

Vegar Monsvoll og Oyunn Myklestul Jensen 1

Øyunn Myklestul-Jensen, medlem av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, og Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget.

Politiets Fellesforbund deltar nå i en arbeidsgruppe om HMS for sivilt ansatte i politiet.

– Politiets Fellesforbund jobber for et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte i politi- og lensmannsetaten. Det omfatter også ansatte med sivile funksjoner, og derfor er det viktig for oss å jobbe for best mulig HMS for sivilt ansatte, forteller Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget i Politiets Fellesforbund.

Politidirektoratet har opprettet en arbeidsgruppe om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte med sivile funksjoner. Formålet med gruppens arbeid er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sivilt ansatte, samt nasjonale standarder for fagområdenes tiltak for HMS. Arbeidsgruppen er partssammensatt, og for Politiets Fellesforbund sitter Øyunn Myklestul-Jensen, som er medlem av sivilutvalget.

Stort engasjement

Myklestul-Jensen forteller at gruppens arbeid omfatter ansatte innen sivil rettspleie, forvaltning, stevnevitne og andre sivilt ansatte med kontakt ut mot publikum.

– Det er ikke tvil om at nasjonale sikkerhetsstandarder er etterlengtet rundt om i distriktene, forteller hun.

Gruppen melder om mange tilbakemeldinger etter at det ble publisert innlegg fra leder av arbeidsgruppen på politiets intranett, Kilden.

– For Politiets Fellesforbund er det særdeles viktig at det nå kan komme en nasjonal instruks som setter en standard for hvilke sikkerhetstiltak som skal være til stede for å sikre den enkelte sivilt ansatte, sier Øyunn Myklestul-Jensen.

Arbeidsgruppen er godt i gang, og har som mål å komme i havn til 1. juni. Digitale arbeidsmøter gjennomføres i den pågående koronasituasjonen.

Les mer om sivilutvalget i Politiets Fellesforbund