Kan få yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Sigve Bolstad #10

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at ansatte som smittes av koronaviruset på jobb sikres økonomiske rettigheter. Politiets Fellesforbund er glad for dette.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke inne på listen over sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå har regjeringen oppført sykdommen på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

Man vet fortsatt lite om ettervirkningene av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode ordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitte. Med de nye reglene vil ansatte som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få erstatning for økonomisk tap.

Regjeringen oppgir at de nye reglene primært omfatter ansatte i helsevesenet. Like fullt er det lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset. Slike situasjoner kan også ansatte i politiet komme opp i.

Viktig for politiet

Politiets Fellesforbund er glad for endringene regjeringen nå gjør. Politiets Fellesforbund har lenge arbeidet for en bedre ordning for yrkesskadeerstatning for politiet, og det er et arbeid som vil fortsette framover. Akkurat nå har det vært viktig å få på plass dekning ved koronasmitte.

– Politiet står i første rekke for å opprettholde beredskapen og tryggheten i Norge, også gjennom koronakrisen. Det er avgjørende å få trygghet og forsikring om at man får erstatning om man får varige skader etter jobben som gjøres for samfunnet, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund har jobbet gjennom Unio og med direkte innspill til politikerne for å få til endringer, og er nå glad for at regjeringen følger opp dette.

– Politiet står overfor en svært krevende situasjon, og vårt mål som fagforening er å jobbe for trygghet og forutsigbarhet for våre medlemmer, sier Bolstad.

Generell yrkesskadeforsikring dekker også hjemmekontor

Flere jobber hjemme for å bidra til å redusere smittefaren, også i politiet. Regjeringen har nå gjort det klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker. Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme.

Dette kan du som ansatt gjøre

Om du blir smittet, bør du sørge for god dokumentasjon med en gang smitte er påvist, i tilfelle du skulle få varig skade. Ta vare på prøveresultater og journaler. Få en bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har arbeidet opp mot covid-19-smittede.

Noter gjerne hvordan du kan ha blitt smittet. Skyldes smitten at du er blitt hostet på eller andre mer konkrete hendelser er det viktig å beskrive det i detalj i en skademelding. Manglende smittevernutstyr kan være et eksempel. Sørg for at det skrives en intern skademelding eller avviksmelding.

Smitten må meldes NAV som yrkessykdom dersom du mener du har fått en varig skade etter smitten. Det er arbeidsgivers ansvar å melde skaden til NAV. Dersom det likevel ikke gjøres, må du sørge for å gjøre det. Fristen for å melde til NAV er 1 år.